วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} Re: Strategic Thinking & Competitive Advantage

For your assignments

 


From: mbay12@googlegroups.com [mailto:mbay12@googlegroups.com] On Behalf Of NoppY12 GSC
Sent: Wednesday, August 26, 2009 11:08 PM
To: mbay12
Subject: {MBAY12/2} Strategic Thinking & Competitive Advantage

 

Strategic Thinking & Competitive Advantage

2nd Presentation for Y12/2 & D7

 

Group 1               Free

Group 2               Chapter_12_Technology & Innovation_ New Paradigm

Group 3               Chapter_13_Strategics beginning for investor and SME

Group 4               Chapter_14_ Not-For-Profit Organizations

Group 5               Chapter_15_Suggestion_for_Case_Analysis

Group 6               CASE15-Harley-Davidson

Group 7               CASE17-Reebok

Group 8               CASE19-Maytag Corporation

Group 9               Case21_Wal-Mart_New Paradigm

Group 10             CASE22-The Home Depot

Group 11             CASE35-e-Bay

 --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น