วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} ความกังวลเกี่ยวกับทิศทางขอเศรษกิจไทย

เรียนทุกท่าน

 

เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกหลายๆท่าน แสดงความกังวลเกี่ยวกับทิศทางขอเศรษกิจไทยในปีหน้า

จากการปรับอัตราจางานขั้นต่ำ ทั้งจากปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวเมื่อเทียบกับอัตราแลกเงินดอลล่าห์สหรัฐ

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตต่าง

กระผมขอเสนอว่า เราควรมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยขอเสนอวันที่ 10 สิงหาคม เป็นวันนัดรวมพล สถานที่ บางแสนหรือศรีราชา ตามสะดวก

หากวิกฤตการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้ อาจจะมีสัมนาวิชาการเกินขึ้นประมาณเดือนตุลาคม

 

 

Best regards,

Wichaya Deesootjit

Cutting's Engineer

Cold side section

Hot&Cold department

Chonburi factory

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น