วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} FW: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับ


 

Date: Fri, 5 Aug 2011 08:58:03 +0700
Subject: Fwd: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับ
From: seal.elle@gmail.com
To: bspataya@yahoo.com; maam11777@hotmail.com; boboberry@hotmail.com; beekawaii@gmail.com; pornpiroon.pote@gmail.com; yui_yam04@hotmail.com; bombamb@hotmail.com; b_surawuth@yahoo.com; chayanit@royalcliff.com; areenuworngsri_91@hotmail.com; anochar77@hotmail.com; armmy4711@hotmail.com; aoy-mint@hotmail.com; auntigap@hotmail.com; chairut4624@gmail.com; potepettrakul@hotmail.com; jongdee.jong@hotmail.com; monkeyjoy_25@hotmail.com; santat_15@hotmail.com; sawvakon59@hotmail.com; jana14@gmail.com; kailat.kl@hotmail.com; lovely_00_you@hotmail.com; mamwim@gmail.com; namwan27@hotmail.com; nannu@windowslive.com; nisajinna@hotmail.com; orawan.th@rd.go.th; pornpatsornt@gmail.com; yamly59@hotmail.com; ying_engineerman@hotmail.com---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
จาก: Somboon Skoolisariyaporn <somboon4ew@me.com>
วันที่: 5 สิงหาคม 2554, 8:05
หัวเรื่อง: Fwd: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับ
ถึง: นิพิท อินทร์บำรุง <humveexxx@gmail.com>, พันทิพา เริงเกษตรกรณ์ <pj_acc@hotmail.com>, Rachan Sasirajpornchai <rachansp@gmail.com>, Tal Thongtan <tal_tritone@yahoo.com>, Poompong Intrapukdee <daylamp@gmail.com>, Waraporn_elle <seal.elle@gmail.com>, Teeraparp Wongcharoen <teeraparp@gmail.com>, aya wutt <puk_pwork@yahoo.com>, Joe Sae-iah <iahda@yahoo.com>, sopon p <sopon3433@gmail.com>, Sarawut luekuna <bsc2543@yahoo.com>, Somchai Skoolisariyaporn <zimbow2004@gmail.com>, ์rong chai <nr_elec@hotmail.com>, VISSARUTH CHANDAKET <bspataya@hotmail.com>, "\"B.Nopporn บำเพ็ญผล\"" <kaoyai99@gmail.com>, nimit taechakraichana <nimit2009t@gmail.com>
Begin forwarded message:

From: Thachavadee <thachavadee@yahoo.com>
Date: August 5, 2011 6:33:24 AM GMT+07:00
Subject: Fwd: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: พงศกร สักกามาตย์ <pongsakorn11@hotmail.com>
Date: 4 สิงหาคม 2554, 21 นาฬิกา 50 นาที 46 วินาที GMT+07:00
To: <apinop@hotmail.com>, "Assoc Prof. Dr.Somsak Chitmongkolsuk" <dtscm@mahidol.ac.th>, <atthaporn.l@nhso.go.th>, <azeus_66@hotmail.com>, <banhinsri@gmail.com>, <boonyarat78@hotmail.com>, <chinoros98@hotmail.com>, <chumnan_bun@hotmail.com>, <com_wat@hotmail.com>, <deedeedee006@gmail.com>, <dr.maetawee_dent@yahoo.co.th>, <hi_piang@yahoo.com>, <hotels@hotelsthailand.com>, <indy_group@hotmail.com>, <jai_mus@hotmail.com>, <jaroon_hi@hotmail.com>, <jaru@health.moph.go.th>, <jimmee_jd@hotmail.com>, joy wanpan <wanpan@hotmail.com>, <jun_chay777@hotmail.com>, <juti2516@hotmail.com>, kaimook julert <kaimookju@hotmail.com>, <kan-2009-@hotmail.com>, <kanokwantech@hotmail.com>, <kasidisw@hotmail.com>, <kchantasart@hotmail.com>, kook dentwatphang <pat.2541@hotmail.com>, <lek_lekke@hotmail.com>, <minnie_rr@hotmail.com>, MK34-Chano <naibundigital@yahoo.com>, MK34-Chet <chinchacha@hotmail.com>, MK34-Kittipak <thungsorn@sanook.com>, MK34-Preecha <preecha_krab@yahoo.com>, MK34-Preeda <preeda.karnsomlarp@sccc.co.th>, MK34-Rati <rati.san@tmbbank.com>, MK34-Supong <supong@hotmail.com>, MK34-Tanakorn <tnkorn@yahoo.com>, MK34-Taweechai <taweechaip11@yahoo.com>, MK34-Wichit <h.wichit@gmail.com>, <nam_hung1999@yahoo.com>, <narimart@hotmail.com>, Nas Dissay <indy_group@live.com>, <nulin@hotmail.com>, <ophat.k@hotmail.com>, Orn_apa Saratapun <orn_apa@hotmail.com>, <patchai@kku.ac.th>, Pimol Ratanavichit <puipiko@hotmail.com>, <pisit_sompadung@hotmail.com>, <plesupranee@hotmail.com>, <s_sirimai@yahoo.com>, sim ple PW <pimprapat_ple@hotmail.com>, <skanchanavasita@yahoo.com>, <so.donsai@yahoo.com>, Somsak Wattanawanna <somsak@smcyclo.co.th>, srinuan sirikarin <srinuans711@gmail.com>, Surawit Yuangmanee <wit_number1@hotmail.com>, <sut_523@hotmail.com>, <sutichai@chiangmai.ac.th>, <tdpbk@hotmail.com>, thanit raungthurakit <thanit_rayong@yahoo.com>, <thasanai_roongruangphol@hotmail.com>, <titirat-r@hotmail.com>, <tom.laccer@gmail.com>, <uc_huaiyangton@hotmail.com>, <uc07982@hotmail.com>, <uc07987@hotmail.com>, <uc07990@chaiyo.com>, <uc07991@yahoo.co.th>, <vichalert09@hotmail.com>, <wandow_2010@hotmail.co.th>, <wilasinew@yahoo.com>, <wirotedent@gmail.com>, <yada_br@hotmail.com>, <yasvanund@hotmail.com>, เฉลิมเกียรติ ชั่งเพ็ชรผล <pandent999@hotmail.com>, จุฑารัตน์ จินตกานนท์ <ccnongjong@gmail.com>, ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์ <chaipat@hotmail.com>, ฐิติวรรณ เทพรัตน์ <dtttp@mahidol.ac.th>, ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ <k-duang-duen@hotmail.com>, ธวัชชัย กิรติวงศ์วรรณ <dt_sue@hotmail.com>, ธัชวดี จิรจริยาเวช <thachavadee@yahoo.com>, นพกรณ์ สักกามาตย์ <nine.nop@hotmail.com>, นวพร ปัญญวรรณศิริ <morann14@hotmail.com>, นวลรัชน์ เจริญศิริ <nuantaew@hotmail.com>, นิตา วิวัฒนทีปะ <nitaviw@hotmail.com>, บัณทิต จิรจริยาเวช <jbundhit@yahoo.com>, ปราณี วงศ์สายสุวรรณ <pranee_miang@yahoo.com>, พงศกร สักกามาตย์ <pongsakorn11@hotmail.com>, ภูวดล ปิติเกื้อกูล <ppuvadol2002@yahoo.com>, รุ่งกิจ <rungkitlee@yahoo.com>, วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล <auwalai@hotmail.com>, วิไลพรรณ เดชาภิมุข <meng_dent@yahoo.com>, สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข <kiatudom@yahoo.com>, สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล <dentmu-alumni@hotmail.com>, สายสวาท ชัยนันท์วิวัฒน์ <eyehawk_t@hotmail.com>, สุนทรียา สุนทรวิภาต <jeabdent@yahoo.com>, อรพรรณ รตินุกูลกิจ <orawoon@hotmail.com>, อังศุกา เศรษฐบรรจง <a.bunjong@hotmail.com>, อานนท์ อรุณเมือง <arnon.dds@gmail.com>
Subject: FW: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับ


 

Date: Wed, 3 Aug 2011 17:31:35 +0700
Subject: FW: (รูป) หลานชายหาย ช่วยส่งต่อด้วยครับ
From: donludee@gmail.com
To: srisawan14@yahoo.com; nulin@hotmail.com; polawat@yahoo.com; naiyana_nuy@hotmail.com; wipawee.t@nhso.go.th; chawannakul@yahoo.com; pokky_pakky@hotmail.com; preamy_21@hotmail.com; phanthacha_2008@hotmail.com; pranom_j@yahoo.com; rangsisrimee@yahoo.co.th; piringoy@hotmail.com; rotee_lak@hotmail.com; hi_piang@yahoo.com; jikadee81@hotmail.com; morann@thaimail.com; napatdent@hotmail.com; teerachai19@hotmail.com; sweetorangecrab@gmail.com; pongsakorn11@hotmail.com; sunniness_p@hotmail.com; jittathorn@hotmail.com; bandit_y@hotmail.com; beerjariyaomfs@yahoo.com; plenoishow@yahoo.com; pajaree_i@yahoo.com; mallika25@gmail.com; weera.com@hotmail.com; pawana.p@nhso.go.th; bbaank19@yahoo.com; jenwit_19@hotmail.com; panitthep@hotmail.com; kongkiet@hotmail.com; dthamrong@yahoo.com; pha_pair@hotmail.com; cnxhpc10@yahoo.com; lekuthai@hotmail.co.th; aoraek@hotmail.com; dentae4314@gmail.com; lpannipa@hotmail.com; pakaranam99@yahoo.com; rungnapa_dent@hotmail.com; saijaithai@hotmail.com; sriroj01@hotmail.com; danupasdent@yahoo.com; bkjyoti108@gmail.com; paryjt@hotmail.com; ratchaneewan-07@hotmail.com; jirawat_ja@hotmail.com; tipapornsa@gmail.com---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
จาก: วันพร มาบรรดิษ
วันที่: 3 สิงหาคม 2554, 13:11
หัวเรื่อง: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
ถึง:


 

From: jerananc
To: apissarac
Subject: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
Date: Tue, 2 Aug 2011 13:15:51 +0700


 

From: konggit
To: konggit
Subject: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
Date: Tue, 2 Aug 2011 13:11:16 +0700


 


Subject: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
Date: Mon, 1 Aug 2011 10:29:00 +0700
From: chanachai
To:
Subject: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
Date: Thu, 28 Jul 2011 21:28:33 +0700


 


Subject: FW: (รูป) หลานชายเพื่อนหายช่วยส่งต่อด้วยครับ
Date: Tue, 26 Jul 2011 20:41:10 +0700

ช่วยเขาหน่อยครับ  แค่ส่งต่อ เผื่อจะได้ข่าวบ้าง

  


 

ประกาศหลานชายที่รักหายไป

โดยโดนหญิงชาวพม่าพาหายไป โดยที่หลานคนนี้เป็นเด็กสัญชาติไทย

ชื่อจริงชื่อ ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มสิงห์
ชื่อเล่น น้องเบียร์

อายุประมาณ 4-5 ขวบ
โดยหายไปกับหญิงชาวพม่าชื่อ ปรางค์ ฝากช่วยให้ทุกๆ ท่านส่งเมลนี้ต่อๆ กันไปด้วยนะคะ
ต้องการตามตัวหลานคนนี้ด่วนมากๆ เลยค่ะ

แล้วหลานคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมากๆ เลยนะคะ ถ้าท่านใดพบเห็นหลานอยู่แถวๆ บริเวณใด

ช่วยติดต่อกลับมาที่เบอร์  

083-1322238  083-1322238  
หรือ   087-3481333  087-3481333 ด้วยนะคะ


ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมากๆ นะคะที่ช่วยกัน forword เมลนี้นะคะ(ช่วยกันส่งต่อเยอะๆ นะคะ)
เพื่อเห็นแก่อนาคตของเด็กน่ะค่ะ  


 


 
 

 
--
Best Regards,

วรพล อังกุรัตน์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น