วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} Fw: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks


----- Forwarded Message -----
From: "songpol@nok.co.th" <songpol@nok.co.th>
To:
Sent: Tuesday, September 20, 2011 11:47 AM
Subject: Fw: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks


----- Forwarded by Songpol Pumsuwan/BPK3 Production/TNC on 20/09/2011 11:48 -----
"Saknarin Jaijun" <j_saknarin@ihi-turbo.co.th>
20/09/2011 09:15
To
"bim" <t_niparat@ihi-turbo.co.th>, "kasem" <r_kasem@ihi-turbo.co.th>, "Sakon" <w_sakon@ihi-turbo.co.th>, "Santi" <k_santi@ihi-turbo.co.th>, "Thanom" <y_thanom@ihi-turbo.co.th>, ชา <s_bancha@ihi-turbo.co.th>, "Monchai Kongpukdee" <k_monchai@ihi-turbo.co.th>, แบ้ง <songpol@nok.co.th>, พี่ติ๊ก <p_natthaya@ihi-turbo.co.th>, พี่แอน <b_ansuda@ihi-turbo.co.th>, "Aoracha Sakunsing" <s_aoracha@ihi-turbo.co.th>, "sak" <t_somsak@ihi-turbo.co.th>, เหมียว <c_siripak@ihi-turbo.co.th>, อ้อม <p_patcharee@ihi-turbo.co.th>, แอน <s_sirichat@ihi-turbo.co.th>, ไอ้เล็ก <c_sumalee@ihi-turbo.co.th>
cc
Subject
FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks

 
 From: Sairung Pongarporn [mailto:p_sairung@ihi-turbo.co.th]
Sent:
Monday, September 19, 2011 4:51 PM
To:
'Saknarin Jaijun'
Subject:
FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks

 
 
 From: Anuwat [mailto:n_anuwat@ihi-turbo.co.th]
Sent:
Monday, September 19, 2011 1:46 PM
To:
Mr.thitipong C/S; Mr.suchat PRD
Cc:
จันทร์กระพ้อ ; Varat Paphaiphong; Sompit Saesue; Saengduen Wongsakul; Sairung Pongarporn; k.rungnapa; Jee G; kenika
Subject:
FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks

 
 From: UOI - Taweesak Singkrut [mailto:taweesak@uoi.co.th]
Sent:
Monday, September 19, 2011 1:32 PM
To:
UOI - Narongrit Pheawchalermsook; n_anuwat@ihi-turbo.co.th; Montre Pansak [UOI]; Laddawan-UOI; Khomsak-UOI
Subject:
Fw: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks

 
ช่วยๆกันครับ...พี่น้อง
 
Best regards,
 
Taweesak Singkrut
Sale Engineer Officer
********************************
Union and Oji Interpack Co., Ltd.  
Tel : 66-3481-2956 (Auto 8 Lines)
Mobile : 08-1617-8392
Fax: 66-3481-2960, 66-3481-3127
Email:
taweesak@uoi.co.th
URL:
http://www.uoi.co.th
********************************

----- Original Message -----
From: UOI - Rachan Pattanachanchai
To: UOI - Wantanee ; UOI - Urairat S ; UOI - Urairat ; UOI - Thanabut ; UOI - Taweesak ; UOI - Supphanatr ; UOI - Napaporn ; UOI - Ketsuda ; UOI - Aekalak ; UOI - Dome ; UOI - Sajja ; UOI - kidanun ; UOI - Thanaphon ; UOI - Attaphol ; UOI - Noppawan
Sent: Monday, September 19, 2011 11:48 AM
Subject: Fw: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
 
 
Best regards,
 
Rachan Pattanachanchai
Sale & Packaging Engineer Supervisor
********************************
Union and Oji Interpack Co., Ltd.  
Tel: 66-3481-2956 (Auto 8 Lines)  
Fax: 66-3481-2960, 66-3481-3127
Mobile Phone: 08-1403-1008
Email:
rachan@uoi.co.th
URL:
http://www.uoi.co.th
********************************

----- Original Message -----
From: anan jomsawun
To: MISSION37
Sent: Sunday, September 18, 2011 10:10 AM
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
 
From: vanan_v1@hotmail.com
To:
anan_jomsawun@hotmail.com; sdgroup2007@gmail.com; kung_orangegy@hotmail.com; kosums@inglife.in.th; rungrojfbig@gmail.com; cc072@hotmail.com; sunisa_daow@hotmail.com; teetec2001@hotmail.com; teetec2001@hotmail.co.th; m_nikom14@hotmail.com; chatjain_nid@hotmail.com; santric_krabpom@yahoo.co.th; suchin2502@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Sat, 17 Sep 2011 08:58:24 +0700

From: iarunee@hotmail.com
To:
air_juj@hotmail.com; ammiow@gmail.com; artroom.999@hotmail.com; bluebutterfly1021@hotmail.com; bluebutterfly1021@windowslive.com; chatchai.n@hotmail.com; cn@obseven.com; donpituk@yahoo.com; doo-di2@hotmail.com; gamo1231@hotmail.com; drpao101@hotmail.com; cherdchai_ics@hotmail.com; wisuntra.p@gmail.com; joe_jinna@yahoo.com; joe_torajo@hotmail.com; jubjibpig@hotmail.com; nongtaidream@hotmail.com; josumet@hotmail.com; bx999@hotmail.com; shatkamon@hotmail.com; rnukookkai@hotmail.com; magic_army@hotmail.com; mtn_maro@hotmail.com; nuchy3@hotmail.com; nn_yod@hotmail.com; nus_aia@hotmail.com; wanna-pradya@hotmail.com; parut_z_hawk@hotmail.com; dragonoiy@hotmail.com; pepepong@gmail.com; ngim2000@hotmail.com; pornchanok.pr@gmail.com; pramjit13@hotmail.com; s_nat_2002@hotmail.com; sitthichai85@hotmail.com; sara.dsi@hotmail.com; thitikan_7@hotmail.com; tingtingsuki@hotmail.com; tor_hub@hotmail.com; wisuntra.p@hotmail.com; muiyuu@hotmail.com; eak_itt@hotmail.com; bumhana47@hotmail.com; bagindeed@hotmail.com; thawatchai_ko@hotmail.com; nuunok_2000@yahoo.com; worowan@hotmail.com; thirapan_yui@hotmail.com; thirapan@hotmail.com; noke_5507@hotmail.com; vanan_v1@hotmail.com; fair_donglove_@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Thu, 15 Sep 2011 17:07:26 +0000

 From: pitinan7060@hotmail.com
To: drkrisda@gmail.com; samreng12936@hotmail.com; udorncha@gmail.com; yuri7060@hotmail.com; iarunee@hotmail.com; p.g.service@hotmail.com; nuyi999@hotmail.com; sorayuth_7@hotmail.com; chanbody@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Thu, 15 Sep 2011 14:53:06 +0700

 From: glad707@hotmail.com
To: beer2009@hotmail.com; changviset@hotmail.com; pinit_bangkapi@hotmail.com; pitinan7060@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Wed, 14 Sep 2011 07:50:21 +0000


From: giftsirikul@hotmail.com
To: maris2550@gmail.com; au_sansanee@hotmail.com; prach.p@pea.mail.go.th; glad707@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Wed, 14 Sep 2011 14:42:48 +0700

From: sakchaidon@hotmail.com
To: chaiyosy@gmail.com; komol_s@hotmail.com; manaw988@hotmail.com; giftsirikul@hotmail.com; ssptoy@hotmail.com; moou_ming@hotmail.com; sujinna2006@hotmail.com; koonprasop@yahoo.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Tue, 13 Sep 2011 11:15:59 +0700

From: jeabpea@hotmail.com
To: aree.s@nida.ac.th; barbiron_bumbum@hotmail.com; bearbuf@hotmail.com; fon_fearn@hotmail.com; frozenice_ize_berserk_hector@hotmail.com; met_4you@hotmail.com; onewaja@hotmail.com; pop.0.2@hotmail.com; rppa_a@hotmail.com; salmon_y@hotmail.com; tone_tamton@hotmail.com; van-cop@hotmail.com; janthawanaa@hotmail.com; jinn_pea@hotmail.com; thitipan_gamo@yahoo.com; nathalang88@hotmail.com; aeey_pea@hotmail.com; dumexpea@hotmail.com; tuk_decor@hotmail.com; at_taew@hotmail.com; boonchoo2499@hotmail.com; buppha_pea@hotmail.com; secret-by-pang@hotmail.com; looknum_say_hi@hotmail.com; devil_aae@hotmail.com; sakchaidon@hotmail.com; u48232792026@hotmail.com; somdej.kul@pea.co.th; wuttigari@hotmail.com; aei_bpp@hotmail.com; hongpea@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Mon, 7 Feb 2011 02:52:33 +0000

From: tookkyh@hotmail.com
To: apiwan48@yahoo.com; nkasemsuan@yahoo.com; c_pohwan@hotmail.com; tanako_n@hotmail.com; wichuda@adecco-asia.com; sutichaw@ais.co.th; supalak.p@dopa.go.th; pwichaikul@hotmail.com; chantana_dlt@hotmail.com; burapa_05@hotmail.com; e20fki@hotmail.com; em-on.b@chula.ac.th; gring_gring@hotmail.com; gussamasuk@yahoo.com; jacky_ppp@hotmail.com; jeabpea@hotmail.com; juntiyat@pea.co.th; manee_2513@yahoo.com; laddawan@excelink.co.th; napatpapar@gmail.com; nuinauwarat@hotmail.com; nee_acc2062@yahoo.com; newzjap@yahoo.co.th; nisakanya@yahoo.com; nuttatip@swu.ac.th; pakornkit@hotmail.com; pimyuva662@hotmail.com; woranuch_pla@hotmail.com; saengchai@hass155.co.th; satakamonkai@yahoo.co.th; sk_studio@hotmail.com; somchaibangkok@yahoo.com; somkiat@agrinergy.com; supanya24@hotmail.com; jeab_pea@hotmail.com; toom2513@yahoo.com; tummeng2004@hotmail.com; tummora@hotmail.com; thammawit_pea@hotmail.com; uthaiyai@hotmail.com; veeranong@hotmail.com; kanok_2505@hotmail.com; suchai.man@pea.co.th; chalieo_f@hotmail.com; satavara@yahoo.com; nern_lim@hotmail.com; narawad@yahoo.com; sompol.kai@pea.co.th; juthamard.th@pea.co.th; kamonrat_mwa@hotmail.com; s_morakran@yahoo.com; karuna@aerofil.co.th; siwwi@mahidol.ac.th; thoey.t@gmail.com; sawintara18@hotmail.com; pintira_r@hotmail.com; v_alerie@hotmail.com; venus_moj@yahoo.com; deerawat@ais.co.th; pulsawat_pr@hotmail.com; dusitr@dhipaya.co.th; ppp_parinya@hotmail.com; hortthai@yahoo.com; chanpum_24@yahoo.com; fon_fearn@hotmail.com; rungaroon.khe@pea.co.th; pornin@thaioil.co.th; changpea@hotmail.com; pathanap@pea.co.th; chaweewanna@yahoo.com; suree_psl@hotmail.com; kratainoynid@hotmail.com; mayteel@gmail.com; talnbaby@hotmail.com; vit-pjsp@pea.co.th; au_jeng@hotmail.com; ifrtal@ku.ac.th; nippanond@hotmail.com; juntbc07@yahoo.co.th; pan_suwatana@hotmail.com; saowaros@scb.co.th; ramphaiwan.h@thaiairways.com; jarinporn@mea.or.th; apinan.b@egat.co.th; orasom@hotmail.com; ple_pea@hotmail.com; jarimjit@rtaf.mi.th; rppa_a@hotmail.com; usicha_a@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Sun, 6 Feb 2011 09:53:53 +0000

From: auab96@hotmail.com
To: kprng@hotmail.com; akkadech@th.ibm.com; i_muzix@hotmail.com; sriya.yod@pea.co.th; aus_au@hotmail.com; piyawee@yahoo.com; seri.chula@gmail.com; kchai_yindii@yahoo.com; ddp.darat@gmail.com; ddp_darat@hotmail.com; erbjit@yahoo.com; ppeurm@hotmail.com; thumrongsakk@hotmail.com; v_ounlam@hotmail.com; janejoabv@hotmail.com; ben_sataya@yahoo.com; kjayasevi@yahoo.com; piyavan@hotmail.com; nl.navyblue@gmail.com; udorner@hotmail.com; kittimal@dtac.co.th; lerluckc@yahoo.com; dd_darat@hot-mail.com; no_666_satan@hotmail.com; piggypig@hotmail.com; prin18th@hotmail.com; nuanrat.r@kasikornbank.com; paninee.a@gmail.com; tachpea@hotmail.com; noocharin@hotmail.com; sinsi@mahidol.ac.th; nucharinm@yahoo.com; norn39@hotmail.com; tookkyh@hotmail.com; dd_pea@hotmail.com; dang.na@hotmail.com; pook.boonya@gmail.com; pthumyada@gmail.com; noranipit@yahoo.com; permpoon.pejrprim@linklaters.com; piyawee.ruenjinda@gmail.com; pomwassana@yahoo.com; pongsom@gmail.com; pornsawan_pea@hotmail.com; praditpong.suksirithaworngule@th.abb.com; rhondaturyfe@hotmail.com; piyawan_roi@hotmail.com; s_paradorn@yahoo.com; ben_windmill@yahoo.com; seksun88@hotmail.com; peacemind1204@hotmail.com; auab96@hotmail.com; tponpanich2001@yahoo.com; thongchai.mee@pea.co.th; suwakaek@yahoo.com; laohapukdee@hotmail.com; yingmaneekorn@hotmail.com; thaifiltertech@yahoo.com; siangdham@gmail.com; siamruby2000@yahoo.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Mon, 24 Jan 2011 08:26:53 +0000

From: pchitadecha@hotmail.com
To: anake.b@thaiairways.com; auab96@hotmail.com; ddp_darat@hotmail.com; huanggy_wu@hotmail.com; ktyp10@hotmail.com; jiranat_kung@hotmail.com; nuch.asa@gmail.com; nucharinm@yahoo.com; patanakarnproducts@gmail.com; somsri2020@yahoo.com; pairinj25@hotmail.com; penseen@gmail.com; pod5667@yahoo.com; ratchadawan.thuvanuti@ba.com; ben_windmill@yahoo.com; vora_suv@hotmail.com; piya5959@hotmail.com; ple_nan07@hotmail.com; atpongc@hotmail.com; natta1996@yahoo.com; ounvichit@yahoo.com; procarsalon@yahoo.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Mon, 24 Jan 2011 10:32:23 +0700
From: tduangsamorn@windowslive.com
To: b_bee01@hotmail.com; icnutthaboon@mahidol.ac.th; icudomrat@mahidol.ac.th; jeed303@hotmail.com; k_wila_wan@hotmail.com; kamoncs@yahoo.com; rutchanoo_h@hotmail.com; kittikorn.songtanatatip@ktb.co.th; trblawan@yahoo.com; thanechl@gmail.com; narongrit@miscompany.co.th; narue_t@yahoo.com; papikaemma@hotmail.com; kamoo_za@hotmail.com; somchait@invida.com; striprasit3@yahoo.com; aoywarunee@yahoo.com; ninenic1@hotmail.com; vincita_venko@hotmail.com; anake.b@thaiairways.com; pchitadecha@hotmail.com; panumas_bum@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Fri, 21 Jan 2011 21:20:00 +0700

From: san2838@hotmail.com
To: wimonrat072@yahoo.co.th; anuroj48@hotmail.com; bewitch103@hotmail.com; dutt_duenn@hotmail.com; huaja035@yahoo.com; mawmeawja@hotmail.com; ninenic1@hotmail.com; nipa_6@hotmail.com; sugarkane34@hotmail.com; p_oil_t@hotmail.com; iceangel_tj@hotmail.com; imsawatgul@hotmail.com; rboonsiri@yahoo.com; ruchaglaw@hotmail.com; nikpanya@yahoo.com; thasanee_c@yahoo.com; mature_na@yahoo.com; wimonrat.p@pttplc.com; wipawadee.a@hotmail.com; kanda@trane.com; kaowkus@hotmail.com; apichat_kan@windowslive.com; ma_ching-ing@hotmail.com; tankrab@hotmail.cqm; borax26@yahoo.com; thongchai2792@hotmail.com; tukhdu@yahoo.com; npongdech@hotmail.com; ekgapoom@windowslive.com; faye_elacta_kukkay@windowslive.com; tduangsamorn@windowslive.com; natorito_baifern@hotmail.com; dear_w@hotmail.com; amorn223@yahoo.com; modjaab@yahoo.com; mrterdchai@hotmail.com; tvoravam@yahoo.com; anegsangsoog@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Fri, 21 Jan 2011 18:47:32 +0700

From: ma_ching-ing@hotmail.com
To: a_sirikarn@yahoo.com; ananchalee_c@hotmail.com; greatglover_0503@hotmail.com; huaja035@yahoo.com; san2509@hotmail.com; tumtam1800@yahoo.com; a8oho8@hotmail.com; kpboy_laser@hotmail.com; naken_p@hotmail.com; somsawatw@hotmail.com; ninenic1@hotmail.com; n_nan@hotmail.com; nakenpil@ais.co.th; san2838@hotmail.com; nikpanya@yahoo.com; yotboy_ddd@hotmail.com; miaw_meng@hotmail.com; apichat_kan@hotmail.com; u_pass_pro@hotmail.com; anu-50@hotmail.com
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Fri, 21 Jan 2011 04:17:37 -0700

From: purchase@thainishimatsu.co.th
To: polsuwan9@hotmail.com; y.punyawee@thainishimatsu.co.th; wipa_sriram@hotmail.com; wikran@windowslive.com; chalermrungroj_su@hotmail.com; anutta_08@hotmail.com; natawan_2505@hotmail.com; sorn187@hotmail.com; k_pornphen@yahoo.com; beautiphoto@gmail.com; patumporng@yahoo.com; nok_nipa@hotmail.com; nipaporn@cpf.co.th; w.supawadee@thainishimatsu.co.th; p.prissana@thainishimatsu.co.th; p.suwannee@thainishimatsu.co.th; fosi1062004@hotmail.com; safety@thainishimatsu.co.th; t.aekapong@thainishimatsu.co.th; s.sittichai@thainishimatsu.co.th; mainishi_2006@hotmail.com; knt_stop@hotmail.com; praripa@gmail.com; maynishi2005@yahoo.com; dc@thainishimatsu.co.th; d.chittima@thainishimatsu.co.th; ma_ching-ing@hotmail.com; buddhawajana.toto@gmail.com
Subject: Fw: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
Date: Fri, 21 Jan 2011 07:56:37 +0700

 
----- Original Message -----
From: Chiyaporn L
To: undisclosed recipients:
Sent: Thursday, January 20, 2011 10:50 PM
Subject: FW: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...ส่ง ต่อหน่อย Thanks
 
 

C Charusayankul

Tel : 08 7599 6987
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
126
ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
มือถือ:
                            08-1809-4631         08-1809-4631                       08-1809-4631         08-1809-4631,                             08- 3913-3504         08- 3913-3504              ;          08- 3913-3504         08- 3913-3504
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI OFFICE OF THE DEAN, FACULTY OF ENGINEERING
126 Prachautit Rd. , Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140 Thailand
Mobile:                 ;             08-1809-4631         08-1809-4631                       08-1809-4631         08-1809-4631,                             08- 3913-3504         08- 3913-3504                       08- 3913-3504         08- 3913-3504


เรียน พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนที่เคารพ
 อย่าลบนะ ส่ง ต่อหน่อย
, thank you ได้ ทราบจากคุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัดว่า   ได้ร่วมกับ เพื่อนๆ ประดิษฐ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดตั้งแต่ เหนือ เข่า    โดยเป็น เพียงรายเดียวที่สามารถประดิษฐ์ขาเทียมให้ผู้ที่สวมสามารถงอขานั่งพับเพียบและเดินได้เช่นคนปกติ ทำให้ผู้ พิการทุกคน ที่ต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี้  
คุณวุฒิวงศ์ไม่ต้องการรับเงินบริจาคแต่อย่างใดเพียงแต่ ต้องการความช่วยเหลือ โดยหากท่านพบ ผู้พิการในถิ่นห่างไกลที่ต้องการขา เทียมโปรดช่วยจดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้แก่คุณวุฒิวงศ์โดยตรงที่ โทรศัพท์  
                           081-847 - 9374 &n bsp;       081-847 - 9374                       081-847 - 9374         081-847 - 9374        
 ขออนุโมทนาในความเมตตาของทุกท่าน
                     สาธุ... สาธุ...สาธุ
                ขอผลบุญที่พวกท่านได้ กระทำใน วันนี้
    จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวอยู่ เย็นเป็นสุขและมีความสุขตลอดไป


 
 

 

 
 
 


 


ไปที่เว็บไซต์ของกลุ่ม
ลบฉันออกจากกลุ่มรายชื่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น