วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เงินไม่พอใช้ อยากหาเงินเพิ่ม ต้องอ่าน!!!!


รายได้น้อย อยากหารายได้เสริม
ทางบริษัทรับทำการตลาดด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากบริษัทต้องการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น บริษัทจึงเปิดรับบุคคลที่สนใจ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อคัดเลือก

คุณสมบัติผู้สมัคร: 


* ชาย/หญิง อายุ 18-60 ปี 
* วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
* ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้น ฐานได้ 
* เช็ค รับ ส่งอีเมลล์ได้ 
* มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
* มีเวลาว่าง 2-3 ชม./วัน 
* เลือกทำงานในออฟฟิตหรือที่บ้านได้


TOGETHER. SHAPING THE FUTURE.


รายละเอียดงาน: 

นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ กระจายสื่อโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา

Remark: 
* รายได้โดยเฉลี่ยจากการใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 2-3ชั่วโมงต่อวัน 5,000 - 10,000 แต่จะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ความขยัน และความสามารถของแต่ละบุคคล 
* ระบบ Internet/Website/Data base จะได้รับเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ 
* ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน ขายประกัน หรือ Salesman ขายของตามบ้าน
Forward email


This email was sent to angmid_ang1@outlook.com by angmid_ang1@outlook.com |  


angmid033 | address line 1 | city | state | zip code | country

THIS IS A TEST EMAIL ONLY.
This email was sent by the author for the sole purpose of testing a draft message. If you believe you have received the message in error, please contact the author by replying to this message. Constant Contact takes reports of abuse very seriously. If you wish to report abuse, please forward this message to abuse@constantcontact.com.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น