วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} Fw: [exmba24] Tour for Inspection - KOREA 6-10 November 2009

มีข้อมูลมาให้เพื่อนช่วยกันพิจารณา เรื่องการไปดูงานต่างประเทศครับ

----- Forwarded Message ----
From: ธีรวุฒิ ไชยวงศ์ <jamesball5@hotmail.com>
To: j_boonmuang@yahoo.com
Sent: Friday, July 24, 2009 9:09:55 PM
Subject: FW: [exmba24] Tour for Inspection - KOREA 6-10 November 2009


 

Subject: [exmba24] Tour for Inspection - KOREA 6-10 November 2009
Date: Mon, 20 Jul 2009 11:33:32 +0200
From: Nithid.Rochanakit@2wglobal.com
To: exmba24@googlegroups.com

ถึง ทุกคน

เรื่องนี้สำคัญมากนะคับ โปรดอ่าน...

ได้พูดคุยกับคุณสุธานี SJ Holidays เรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจงข้อสงสัยที่รวบรวมจากเมื่อวานเย็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลี นะคับ

 

1.        ทาง SJ Holidays จะแจ้งยืนยันราคาตั๋ว (สุดท้าย) จาก Asiana Airline - ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการปรับราคาเนื่องจากภาษีน้ำมัน และจะต้องจ่ายเพิ่มประมาณคนละ 900 บาท

2.        เงินมัดจำคนละ 5,000 บาท

o        สัญญา - จะทำการโอนเงินมัดจำของผู้เดินทางเข้าบัญชีธนาคาร SJ Holidays โดยตรง จากบัญชีกลางของรุ่นฯ  

o        อาจจะต้องมีการจ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วฯ อันเนื่องมาจากเหตุผลในข้อที่ 1 และ

o        สัญญา - จะคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ ในอัตราเดียวกัน

3.        เงินส่วนที่เหลือ 13,000 บาท สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ แต่...

o        จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเพิ่มเติมอีก 3% (390 บาท)

o        ทุกคนที่สนใจวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนี้ จะต้องมารูดบัตรให้ครบทุกคนภายในวันและเวลาเดียวกัน (ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น) ซึ่งทาง SJ Holidays จะนำเครื่องรูดเข้ามาบริการที่ห้องเรียนครับ จะนัดหมายกันอีกที

4.        คะแนนเสียงส่วนใหญ่ยืนยันที่จะเดินทางไปดูงานและการทำกิมจิ ตามโปรแกรมเดิม

5.        ทุกคนอยากปรับเปลี่ยนโปรแกรมการดูงาน ไปที่ The Hyte Beer ในเวลาช่วงบ่ายแทน (แจ้ง SJ Holidays เรียบร้อยแล้ว)

6.        นิสิตต้องคืนบัตร Boarding Pass ให้กับทาง SJ Holidays ในวันเดินทางกลับ เพื่อทางบริษัทฯจะนำหางบัตร Boarding Pass ไปขอรับเงินสนับสนุนการเดินทาง 9,000 บาทกับทางวิทยาลัย

7.        การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่มีการวางเงินมัดจำ/ซื้อตั๋วแล้ว จะต้องโดนยึดเงินมัดจำ หรือหักตามอัตราส่วน ซึ่งทาง SJ Holidays จะแจ้งให้ทราบต่อไป

8.        ทาง SJ Holidays จะทำการแก้ไขโปรแกรมการเดินทาง และจะส่งมา update ให้ทุกคนทราบอีกครั้งเร็วๆนี้

9.        การเดินทางไปประเทศเกาหลี ไม่จำเป็นต้องขอ VISA... แต่ วันหมดอายุในหนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางไป นั่นหมายความว่าวันหมดอายุจะต้องหลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2553

o        ถ้าวันหมดอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือ หมิ่นเหม่ ก็ไปต่อหนังสือเดินทางใหม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ้าหน้าที่ตุกติก  

o        ขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสื่อเดินทาง (Passport) ของตนเองอย่างรอบคอบทุกคน

10.     สำหรับผู้ที่จะเดินทางแต่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ให้รีบดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆนับจากวันนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
            ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
            โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

 

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จันทบุรี และระยอง ทางกรมการกงสุลจัดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ตามประกาศด้านล่างนี้

 

กรมการกงสุลจัดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ จันทบุรี และระยอง


    
ด้วยกรมการกงสุลมีกำหนดจัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางของพระภิกษุและหนังสือเดินทางราชการ) ดังนี้

1. 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2552 จำนวน 5 วัน(ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบูรณ์)
2.
จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2552 จำนวน 5 วัน (ณ ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ)
3.
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 5 วัน (ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี(หลังใหม่)
4.
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2552 จำนวน 5 วัน (ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง)

    
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดข้างต้นและจังหวัดใกล้เคียงให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางยังสำนักงานหนังสือเดินทาง ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง
     บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 1.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)
 2. 
ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
 3. 
บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง)
 4. 
บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน
  4.1 
กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)
  4.2 
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)
  4.3
กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น(ฉบับจริง)และนำมาแสดง
5. 
ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดาตัวจริง (หากมี)

ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง  
 
1.  แสดงเอกสาร
 2. 
วัดส่วนสูง
 3. 
กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่ไปรษณีย์
 4. 
สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
 5. 
ชำระค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียนการทำหนังสือเดินทาง
 1. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000.-บาท
 2.
คำจัดส่งไปรษณีย์ (EMS)       35.-บาท  

คำแนะนำ
 1.  ผู้มีหนังสือเดินทางที่อายุใช้งานเหลือ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย
 2. 
ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-981-7278 , 02-981-7171 ต่อ 2101-5 หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์ http://www.consular.go.th/

 

11.     Action items สำหรับนิสิตและทีมงาน ที่จะต้องทำเป็นลำดับต่อไป

o        แจ้งรายรายชื่อนิสิต และผู้ติดตาม ภายใน 10-14 ส.ค. 2552

o        ขอหนังสือรับรองจากมหาวิยาลัย เรื่องการดูงานที่ โรงงานทำกิมจิ และ โรงงานเบียร์ แนบพร้อมรายชื่อทั้งนิสิตและผู้ติดตาม  ภายในเดือน ส.ค. 2552

o        วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท - ภายใน 10 ส.ค. 2552

 

Best regards,

Big Tam


CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE
"This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment."
ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น