วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

FW: {MBAY12/2} FW: สมการ น่ารักดีนะ*


 

From: dee_somzaa@hotmail.com
To: kwanroan.sangunchom@th.mitsubishi-motors.com; wara_1125@hotmail.com; kae_yui_@hotmail.com; tkrasae@kpmg.co.th; maemor_huso@hotmail.com; mbay12@googlegroups.com; sanhachuta@hotmail.com; prayong-ch@hotmail.com; peung_yaki@hotmail.com; dol_sing@hotmail.com; natakorn_por@hotmail.com; juntima_noi@hotmail.com; wipa_tien@hotmail.com; toffy_noii@hotmail.com; tonkampooo@hotmail.com
Subject: {MBAY12/2} FW: สมการ น่ารักดีนะ*
Date: Thu, 12 Aug 2010 07:08:43 -0800

From: monchos75@hotmail.com
To: a_aooor@hotmail.com; aimt_t@hotmail.com; au12touch@hotmail.com; apaiwongb@hotmail.com; apaouil28@hotmail.com; teddybiar@hotmail.com; dolphin7211@hotmail.com; biggyba@hotmail.com; suphawan3000@hotmail.com; chanita_pond@hotmail.com; chompou2526@hotmail.com; dee_somzaa@hotmail.com; eakthakerng@lge.com; rkari-cat@hotmail.com; gnot_to@hotmail.com; jakanack@hotmail.com; roadjana@hotmail.com; jinnayy@hotmail.com; kiku57@hotmail.com; pat_ple@hotmail.com; pato_098@hotmail.com; sirisuda17@hotmail.com; ppmy@hotmail.com; ruji_boon@hotmail.com; tantaku@hotmail.com; evolution606@hotmail.com; tonpalmk@hotmail.com; arun_jajue@hotmail.com; suphamit222@hotmail.com; mr.-big-@hotmail.com
Subject: FW: สมการ น่ารักดีนะ*
Date: Mon, 9 Aug 2010 18:46:09 +0700


 

From: siar52@hotmail.com
To: aummi_06@hotmail.com; bankies7@hotmail.com; b_siriwan@hotmail.com; ktaem@hotmail.com; chanapha79@hotmail.com; eakkaraj@scb.co.th; nilavan_n@scb.co.th; hallsly@hotmail.com; jintabud@hotmail.com; monchos75@hotmail.com; jantima_tik@hotmail.com
Subject: สมการ น่ารักดีนะ*
Date: Wed, 4 Aug 2010 20:52:51 +0700 

 

ROMANCEMATHEMATICS  
 
Smart man + smart woman = romance
ผู้ชายเท่ห์ + ผู้หญิงเก่ง = ความโรแมนติก
 
Smart man + dumb woman = affair
ผู้ชายเก่ง + ผู้หญิงโง่  =   ความใคร่ *
 
Dumb man + smart woman = marriage
ผู้ชายโง่   + ผู้หญิงเก่ง = การแต่งงาน

Dumb man + dumb woman = pregnancy
ผู้ชายโง่ + ผู้หญิงโง่ = ตั้งท้อง **


* OFFICE ARITHMETIC *
Smart boss + smart employee = profit
เจ้านายเก่ง + ลูกน้องเก่ง = กำไร **

Smart boss + dumb employee = production
เจ้านายเก่ง + ลูกน้องโง่ = ผลผลิต **
 
Dum! b boss + smart employee = promotion
เจ้านายโง่ + ลูกน้องเก่ง = เลื่อน ตำแหน่ง
 

Dumb boss + dumb employee = overtime
เจ้านายโง่ + ลูกน้อง โง่ = OT อย่างเดียว **

* SHOPPING MATH *

A man will pay $2 for a $1 item he needs.
ผู้ชายจ่าย 2 บาท ต่อ ของ 1 ชิ้นที่เขาต้องการ
 

A woman will pay $1 for items that she doesn't need.
แต่ ผู้หญิง จ่าย 1 บาท ต่อ ของหลายๆชิ้น
 ที่เธอไม่ต้อง การ **
 

* GENERAL EQUATIONS & STATISTICS *


A woman worries about the future until she gets a husband.
ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี **

A man never worries about the future until he gets a wife.
แต่ผู้ชายไม่เคยกังวลเกี่ยวก ับอนาคตเลย
จนกระทั่งมีภรรยา **

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาใช้ **
A successful woman is one who can find such a man.
แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน **
 
* HAPPINESS *


To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
การจะมีความสุขกับผู้ชายคนนึง คุณจะต้องเข้าใจเค้ามากๆ แต่รักเค้า น้อยๆ

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนึง คุณต้องรักเธอมากๆ และไม่ต้องพยายามอะไรในตัวเธอ ทั้งสิ้น **
 
* LONGEVITY *

Married men live longer than single men do, but married menare a lot more willing to die.
ผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนกว่าชายโสด แต่ชายที่แต่งงานแล้วกลับ เต็มใจเลือกที่จะตายมากกว่าอยู่ **
 

* PROPENSITY TO CHANGE *

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. **
ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคนนึงและหวังว่า...
จะเปลี่ยนแปลงเค้าได้ แต่ผู้ชายไม่เปลี่ยน*
 
A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. **
ส่วนผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงและหวังว่า
เธอคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เธอก็ เปลี่ยน **
 

* DISCUSSION TECHNIQUE *

A woman has the last word in any argument.
ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง
 
Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น
จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่ *
 

....ถ้าอ่านจบแล้ว....

เค้าว่ากันว่า ถ้าส่งต่อจะมีคนรักคุณมากขึ้น...  

********************
***(ส่งคืนมามั่งก็ได้นะ.....อิอิ)

 --
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น