วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} Daily report for water level in Amata I.E


เรียน      ทุกท่าน
            ขอนำส่ง รายงานระดับน้ำในนิคมฯอมตะนคร ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2554
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ


Dear all

          We would like to inform you about " Water Level in Amata nakorn I.E "  October 18,2011.

Please see Attach file  (Thai Verion).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น