วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

{MBAY12/2} FW: น้ำท่วม ระวัง เห็นกันจะจะ มังกร หลุดออกมาแล้ว 2 ตัว

น่ากัวมั๊ก

_____________________________________________
From: Numphol Phanuchotsathian[Prod CB]
Sent: Monday, October 10, 2011 2:42 PM
To: Jiraporn Kerkathawut[Prod CB]; Pool CB Hot Control Room; Pool CB Cutting Clerk; Pool CB Drawing Daytime; Nattakorn Kullapa [Hot CB]; Bunyarit Mahahong[Prod CB]; Wichaya Deesootjit[Cut CB]; Tawatchai Jomsang[Prod CB]; Nirun Jumpasre[Prod-CB]; Somsak Sribuathim[Prod CB]; Sumanus Yamkerd[CB Logistics]; Siriporn Supmarn[PPIC CB]; Manop Fuengkhajorn[Cold CB]; Nitipong Leksuphanroj[Cut CB]; Jatuporn Yanisashalhid[QA-CB]; Kulavich Rohitasthira[Eng CB]; Karn Triparn[Eng CB]; Permyot Vipoosanapat[CB Rawmat]; Phunpaween Narksangthong[Cut CB]
Subject: น้ำท่วม ระวัง เห็นกันจะจะ มังกร หลุดออกมาแล้ว 2 ตัว

น้ำท่วม ระวัง เห็นกันจะจะ มังกร หลุดออกมาแล้ว 2 ตัว


Picture (Device Independent Bitmap)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น