วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} ที่มาของชื่อ "ขนมบ้าบิ่น"          รายละเอียดเรื่องนี้ อาจารย์สมบัติ พลายน้อย เขียนไว้ในหนังสือ "ขนมแม่เอ้ย" ว่า "ขนมนี้เมื่อสมัยในรัชกาลที่ 5 เคยมีคนเขียนไปถาม ก.ศ.ร.กุหลาบ เอดิเตอร์หนังสือสยามประเภทว่า ทำไมจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่า ขนมบ้าบิ่น ก.ศ.ร.กุหลาบตอบว่า ที่เรียกอย่างนี้ เพราะเมื่อก่อนนั้น "ป้าบิ๋น" แกเป็นคนทำขึ้น เลยเรียกขนมป้าบิ๋น ต่อมาเลยเรียกเพี้ยนเป็น บ้าบิ่น
         แต่จากการสอบสวนต่อมา มีผู้เข้าใจว่าจะไม่ใช่เช่นนั้น น่าจะมาจากชื่อขนมต่างประเทศที่เรียกว่า "บาร์บิล"เสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม ชาวกุฏีจีนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสก็ยังยืนยันว่า ขนมบ้าบิ่นเป็น ขนมที่คิดขึ้นในเมืองไทย และเป็นขนมที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี่ เอง
คุณสุดารา สุจฉายา บรรณาธิการวิชาการนิตยสารสารคดี ได้ไปสัมภาษณ์คุณยายเป้า (ประสาทพร) มณีประสิทธิ์ อายุ 80 ปีเศษ ชาวกุฏิจีน ได้เล่าว่า ญาติผู้ใหญ่ของมารดาชื่อ แม่บิ่น เป็นผู้ประดิษฐ์คิดทำขนมบ้าบิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เดิมคงเรียกว่า ขนมป้าบิ่น แล้วอย่างไรกลายเป็นขนมบ้าบิ่นไปไม่ทราบ บางทีจะถนัดปากคำว่าบ้าบิ่น มากกว่ากระมัง ส่วนที่มาจาก "บาร์บิล" นั้น ผู้เขียน(108 ซองคำถาม)เองก็ไม่เคยเห็น จึงได้แต่รับฟังไว้เท่านั้น"


Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น