วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

RE: {MBAY12/2} FW: แจ้งเปลี่ยนแปลวันพบปรึกษางานนิพนธ์ครั้งที่ 1 Y-12-BS

1 50751485 นางสาวสุภวรรณ สุวรรณรักษ์
2 51750096 นางสาวนิภา ดับโศรก
3 51750447 นางสาวนริศรา ภาชนะสุวรรณ
4 51750454 นางสาวเนาวนิตย์ แย้มกลิ่น
5 51750492 นางสาวผ่องพรรณ ปิ่นแก้ว
6 51750584 นายศิริพล แก่นศักดิ์ศิริ
7 51750621 นายสุรเชษฐ์ สกุลานนท์
8 51750645 นางสาวอุษณีย์ พ้นภัยพาล
9 51750713 นายชวลัน นิมิตรมงคล
10 51750836 นางสาวนวรัตน์ เชี่ยวประสิทธิ์
11 51750959 นางสาววิมลรัตน์ จันทวงษ์
12 51751086 นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ
13 51751116 นางสาวอัจนา มุกดาสนิท

 
กลุ่มที่เลื่อนนะ
 

From: joh417@hotmail.com
To: mbay12@googlegroups.com
Subject: {MBAY12/2} FW: แจ้งเปลี่ยนแปลวันพบปรึกษางานนิพนธ์ครั้งที่ 1 Y-12-BS
Date: Tue, 22 Dec 2009 23:11:48 +0700


 

Date: Tue, 22 Dec 2009 05:07:29 -0800
From: lekvara@yahoo.com
Subject: Fw: แจ้งเปลี่ยนแปลวันพบปรึกษางานนิพนธ์ครั้งที่ 1 Y-12-BS
To: chpinit@hotmail.com
CC: Joh417@hotmail.com


ถึงประธานวิชาการ
 
         ช่วยประสานกับเพื่อน ๆ  เรื่องวัน เวลา  การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์
 
ตามที่วิชาการแจ้งด้วยนะค่ะ  อ.เล็ก

--- On Sun, 12/20/09, koy วรรณี <koky_koy@hotmail.com> wrote:

From: koy วรรณี <koky_koy@hotmail.com>
Subject: แจ้งเปลี่ยนแปลวันพบปรึกษางานนิพนธ์ครั้งที่ 1 Y-12-BS
To: "อ.เล็ก (GSC)" <lekvara@yahoo.com>
Date: Sunday, December 20, 2009, 4:48 AM

เรียน อ.เล็ก
 
ก้อยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันพบปรึกษางานนิพนธ์ครั้งที่ 1 ใหม่ ดังนี้
 
1. กลุ่ม ดร.ดิสสทัต พบวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552 ห้อง 403 เวลา 18.30-21.30 น.
2. กลุ่ม ผศ.ดร.รัฐวุฒิ พบวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552 ห้อง 501 เวลา 18.30-21.30 น.
3. กลุ่ม ดร.ฤทธี พบวันเสาร์ที่  26  ธันวาคม  2552  ห้อง 703 เวลา 9.00-16.00 น.
4. กลุ่ม ดร.กฤษณา จากเดิมพบวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม ขอเปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่  27 ธันวาคม  2552 ห้องประชุมชั้น 2 ด้านใน เวลา 9.00-12.00 น.
5. กลุ่ม ดร.ธีรวัฒน์ พบวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 ห้องประชุมเล็กชั้น 8 เวลา 9.00-16.00 น.
 
ขอบพระคุณค่ะ
ก้อย
 
ปล.รบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งนิสิตด้วยค่ะ


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live MessengerKeep your friends updated— even when you’re not signed in.
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น