วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: พระแท้ VS พระเทียม


> Subject: Fw: พระแท้ VS พระเทียม
> To: dee_somzaa@hotmail.com; kae_yui_@hotmail.com
> From: kwanroan.sangunchom@th.mitsubishi-motors.com
> Date: Thu, 6 May 2010 19:29:20 +0700
>
>
> Best Regard,
>
> *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
> Ms.Kwanroan Sangunchom
> Factory Managerial Accounting
> Mitsubishi Motors (Thailand) Co.Ltd
> Tel : 038-498219 Ext. 8219
> e-mail : kwanroan.sangunchom@th.mitsubishi-motors.com
> *~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
> ----- Forwarded by Kwanroan Sangunchom/MMTH/MMCX on 06/05/2010 19:29 -----
>
> Jariya
> Ladkhamkrung/MMTH
> /MMCX To
>
> 06/05/2010 16:52 cc
>
> Subject
> Fw: พระแท้ VS พระเทียม
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Best Regards,
>
> Jariya Ladkhamkrung
> Fixed Assets Division
> Mitsubishi Motors (Thailand) Co.,Ltd.
> Tel. 038 498 204 Ext. 8204
> Fax. 038 400 891
> E-mail Address : jariya.ladkhamkrung@th.mitsubishi-motors.com
>
>
>
> ----- Forwarded by Jariya Ladkhamkrung/MMTH/MMCX on 06/05/2010 16:53 -----
>
> Thanyaporn
> Panyawisitkun/MMT
> H/MMCX To
> ophangth@visteon.com, Jariya
> 06/05/2010 14:36 Ladkhamkrung/MMTH/MMCX@MMCX,
> Dechsak Veingchai/MMTH/MMCX@MMCX,
> Kwanjit
> Thongdonkraduenc/MMTH/MMCX@MMCX
> cc
>
> Subject
> Fw: พระแท้ VS พระเทียม
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Best Regards,
> Thanyaporn Panyawisitkun
> Ext : 8214
> ----- Forwarded by Thanyaporn Panyawisitkun/MMTH/MMCX on 05/06/2010 02:36
> PM -----
>
> Sontaya
> Waewrod/MMTH/MMCX
> To
> 05/06/2010 09:05
> AM cc
>
> Subject
> พระแท้ VS พระเทียม
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> (See attached file: 144829348-s1.jpg)(See attached file: 144829358-s2.jpg)
> (See attached file: 144829366-s3.jpg)(See attached file: 144829374-s4.jpg)
> (See attached file: 144829382-s5.jpg)(See attached file: 144829396-s6.jpg)
> (See attached file: 144829407-s9.jpg)(See attached file: 144829415-s10.jpg)
> (See attached file: 144829430-s11.jpg)
> (See attached file: 144829441-s12.jpg)


The New Busy is not the old busy. Search, chat and e-mail from your inbox. Get started.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น