วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} การส่งเล่มรอบสอง

การส่งเล่มตรวจ Format ครั้งที่ 2 ทางฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่เราเซ็นต์รับเล่มค่ะ
ถ้าเสร็จก่อนก็ส่งก่อนได้น่ะค่ะ ไม่ต้องรอถึง 7 วันค่ะHotmail is redefining busy with tools for the New Busy. Get more from your inbox. See how.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น