วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ชื่อเกาหลี


 
> From: 90127@so01.molten.co.jp
> To: mannyfu@hotmail.com; pantiwaporn@molten.co.th; golf@molten.co.th; james@molten.co.th; narak_250126@hotmail.com; bootchan@yahoo.com; narumon_mot@hotmail.com; b_narumon@molten.co.th; sale@molten.co.th; motsale@molten.co.th; inline_develop@molten.co.th; suree@molten.co.th; khanittha@molten.co.jp; yupa@lcb1.com; panupongkn@tlt-th.com; suratsa@scb.co.th; suchate_m@hotmail.com; supitchaya@molten.co.jp; t_yupa@molten.co.th; weeraya@molten.co.jp
> Subject: ชื่อเกาหลี
> Date: Fri, 7 May 2010 15:47:19 +0700
>
> > >1 ยุง บิน ชุม
> > >2 คิม ยัง ซุก
>
> > >3 แก่ แต่ ซิง
>
> > >4 จวน มี พุง
>
> > >5 มวน สิ ลุง
>
> > >6 (ค้อน)ปอน บิน
>
> > >7 พอง บิน
>
> > >8 ตู ยัง ซิง
>
> > >9 ตู ซก มก
>
> > >10 กัง เกง ลิง
>
> > >11 แทง จิงจิง
>
> > >12 ยัง ค(ร)อง คาน
>
> > >13 คิง ยัง ซุก
>
> > >14 แยง รู ปู
>
> > >15 คิม ยัง ยัง
>
> > >16 วิม ฟอ แค
>
> > >17 จวน มี ลุง
> > >18 รอย ตีน กา
> > >19 แมง ดา ชุม
> > >20 ลิง มัน มอง
> > >21 วอน ตา คิง
> > >22 ฮั้น กิน รก
> > >23 ชอย ลุง โซ
> > >24 มอน ดา มิน
> > >25 มอง รู ยุง
> > >26 ไค แทง มัน
> > >27 วอน เธอ ฮัก
> > >28 ทวง ยา ดอง
> > >29 วอน ตีน
> > >30 ชึน ชอน ไช
> > >31 ลุง อย่า มุง
> > >32 ลวน ลาม ดู
> > >33 ชิง จอง คาน
> > >34 คาน ยัง คอย
> > >35 ซิง จน คาน
> > >36 ใคร มอง มึง
> > >37 ฮา กัน ตึม
> > >38 ดำ จัง แก
> > >39 ใคร กวน ตีน
> > >40 จวน โดน ตีน
> > >41 ดำ จริง มึง
> > >42 มึง ซิ ดำ ..
> > >43 มึง เปน ตุ๊ด
> > >44 บิน จน มึน
> > >45 โดน จน บวม
> > >46 คาน มา ซุก
> > >47 ตาม ตี ยุง
> > >48 ใคร ลง พุง
> > >49 ยุง อด โซ
> > >50 คิง คอง งง
> > >51 ชิง กัน ดัง
> > >40 ชิน จน เซ็ง
> > >41 มอม จน โทรม
> > >42 ซอย ดัน ตัน
> > >43 ยาน จัง แก
> > >44 กิน ไร กัน
> > >45 กิน ยา ดอง
> > >46 มอง ทำ ไม
> > >47 ใคร มอง มึง
> > >48 มึง แหละ มอง
> > >49 หา เรื่อง เหรอ
> > >50 เดี๋ยว โดน ตีน
>
> > >51 ตู ซัง มึง
>
> > >52 กลุ้ม ใจ จัง
>
>
>
>


Hotmail: Free, trusted and rich email service. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น