วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ปรัชญาของมด-กำลังใจดี ๆ


 
> Subject: Fw: ปรัชญาของมด-กำลังใจดี ๆ
> To: dee_somzaa@hotmail.com
> From: kwanroan.sangunchom@th.mitsubishi-motors.com
> Date: Thu, 6 May 2010 11:42:38 +0700
>
>
>
> ฺ
> ปรัชญาของมด-กำลังใจดี ๆ
>
>
>
>
>
>
>
> ปรัชญาที่ 1 มดไม่เคยละ ความพยายาม หากมันมุ่งหน้า ไปทางทิศใด แล้วเกิด
> อุปสรรค = ถูกปิดกั้นหน ทาง มันจะพยายาม หาทางเดิน ทางอื่น มันจะ ได้ขึ้นไต่ลงไต่ ไปรอบๆมัน
   จะมองหาหนทาง อื่นเสมอ
>
> ข้อคิด จงอย่าละ ความพยายาม ในการหาหน ทางไปสู่สิ่งที่ หมายมาด
>
>
>
> ปรัชญาที่ 2 มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน
> มันไม่เคยรัก สบายจนคิด เพียงว่าคิมหันต์ ฤดู จะคงอยู่ ตลอดเวลา
> ดังนั้น มันจึง พยายามเก็บ สะสมเสบียงไว้ สำหรับเหมันต์ ตลอดฤดูคิมหันต์ หรรษา
>
> ข้อคิด จงตะหนักถึง ความเป็นจริง และเตรียมรับ กับเหตุการณ์ใน อนาคต
>
>
>
>
> ปรัชญาที่ 3 มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว
> ท่ามกลางความหนาวเหน็บแห่งเหมันห์ มันจะเตือนตัวเองว่า "ความลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้ว
> เราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้" เมื่อวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแรกสาดส่อง มันจะออกมาเริงร่า หาก
> อากาศกลับกลายเป็นหนาวอีกครั้ง มันจะเข้าไปในโ! พรงอีกครั้ง และออกมารับความอบอุ่นในวัน
> อากาศดีโดยทันใด

> ข้อคิด  จงมองทุกสิ่งในเชิงบวกตลอดเวลา

 
 
 
> ปรัชญาที่ 4 ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ มดสามารถเก็บเกี่ยวเสบียงตลอดฤดูร้อนเพื่อเตรียมพร้อมฤดูหนาวให้มากเท่า
> ที่มันจะทำได้

 
> ข้อคิด
> จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง
>
>
>
>
> สรุป 
>
> 1) อย่ายอมแพ้ 
> 2) มองไปข้างหน้า 
> 3) มองโลกในแง่ดี
> 4) ทำเต็มความสามารถ
>
>
>
>
>
>
>
>
>The New Busy is not the old busy. Search, chat and e-mail from your inbox. Get started.

The New Busy think 9 to 5 is a cute idea. Combine multiple calendars with Hotmail. Get busy.


The New Busy is not the too busy. Combine all your e-mail accounts with Hotmail. Get busy.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น