วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} Re:hi

    Heya,how are you doing recently ? I would like to introduce you a very good company which i knew.Their website is  http://www.reoorder.com .  They can offer you all kinds of electronical products which you need like laptops ,gps ,TV LCD,cell phones,ps3,MP3/4,motorcycles  etc........Please take some time to have a check ,there must be somethings you 'd like to purchase .Their contact email: heroclor@188.com  .  MSN: heroclor@hotmail.com   Hope you have a good mood in shopping from their company !Regards F

Keep your friends updated— even when you're not signed in.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น