วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย


 

From: sansanee2@hotmail.com
To: fbi11a4@hotmail.com; nuu_tee@hotmail.com; ultraradio@hotmail.com; bank_lorn@hotmail.com; noonatadee@hotmail.com; prang_420@hotmail.com; dai_yoke_sigum@hotmail.com; walainan@hotmail.com; stefenjo_teef@hotmail.com; chauvana@hotmail.com; torat001@hotmail.com; hamster_7126@hotmail.com; rapsadud@hotmail.com; bluerabbit7@hotmail.com; ii_april@hotmail.com; sin666_sin@hotmail.com; peenat1@hotmail.com; miss_rung@hotmail.com; beachman_24@hotmail.com; deelew666@hotmail.com; tikky_hhb@hotmail.com; peukwan@hotmail.com; toilet81@hotmail.com; i2more_row@hotmail.com; aof_chanita@hotmail.com; hawer_2@hotmail.com; mamink_project@hotmail.com; domyojii@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Mon, 22 Feb 2010 16:40:16 -0900
From: jeephimself@hotmail.com
To: jobnittha@hotmail.com; yeah555@hotmail.com; liveinaday@hotmail.com; oley_heys@hotmail.com; keepoiuytrewq@hotmail.com; sansanee2@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Tue, 23 Feb 2010 01:01:06 +0700
From: hong_mk@hotmail.com
To: adop_jo@hotmail.com; as_jeep@hotmail.com; bamboo.444@hotmail.com; bebe_harf@hotmail.com; beer_eer@hotmail.com; bnw_basba@hotmail.com; boomkaff@hotmail.com; bung_kung@hotmail.com; dj_jump25@hotmail.com; dj_jump99@hotmail.com; dui0102@hotmail.com; duj_13@hotmail.com; edimod@hotmail.com; gu_phat_va@hotmail.com; gueakwa@hotmail.com; icezeegun@hotmail.com; jade_shortest@hotmail.com; jade_superman@hotmail.com; jeephimself@hotmail.com; jew_toshiro@hotmail.com; jing_jim@hotmail.com; naruto_kai@hotmail.com; keepoiuytrewq@hotmail.com; kh551998@hotmail.com; kornspurs@hotmail.com; kun_good@hotmail.com; lalitapeung@hotmail.com; marupongking@hotmail.com; maxx_ch@hotmail.com; mee__kung@hotmail.com; mint.700@hotmail.com; monozone9@hotmail.com; moobabin@hotmail.com; oh0527@hotmail.com; por_tham@hotmail.com; sarena_minnie@hotmail.com; sarutzizou67@hotmail.com; snackjack_16@hotmail.com; strong7570@hotmail.com; tar_louis@hotmail.com; tart_edge@hotmail.com; tidbom_taiban@hotmail.com; tua_mod@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Mon, 22 Feb 2010 05:03:39 +0000


 

From: pumtecza@hotmail.com
To: adop_jo@hotmail.com; aom_am_24@hotmail.com; blue_romanticlover@hotmail.com; boaty2929@hotmail.com; boomkaff@hotmail.com; djaounza@hotmail.com; dksung_69@hotmail.com; duj_13@hotmail.com; fame_image@hotmail.com; hong_mk@hotmail.com; hotaru-pop@hotmail.com; inwnokza@hotmail.com; ja_mv_008@hotmail.com; jazz.odjb@hotmail.com; kad_aek@hotmail.com; kaw_fang@hotmail.com; kod_modern@hotmail.com; luckyem777@hotmail.com; mee__kung@hotmail.com; ormuadoog@hotmail.com; overclock_28@hotmail.com; panadda07@live.com; ploii_greeny@hotmail.com; poem_3@hotmail.com; preeyaporn.m@rmutk.ac.th; pretty_mam_@hotmail.com; prinn98@hotmail.com; sri_nuch@hotmail.com; supichaya_0005@hotmail.com; tee_28@hotmail.com; tong-likaziet@hotmail.com; tongtong_27@hotmail.com; tongza_2528@hotmail.com; tosza_club_nooaiw@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Mon, 22 Feb 2010 10:14:00 +0700
From: alife_absurd@hotmail.com
To: dksung_69@hotmail.com; a_aun59@hotmail.com; add_nu@hotmail.com; aek_guti@hotmail.com; aha095@hotmail.com; pakorn1988@hotmail.com; tosza_club_nooaiw@hotmail.com; panitta.kik.kik@hotmail.com; zaw9@hotmail.com; tee_rawat_07@hotmail.com; gvdot@hotmail.com; inwnokza@hotmail.com; a.youth-@hotmail.com; pumtecza@hotmail.com; iceunicon@hotmail.com; kod_modern@hotmail.com; ken.e.ji.kug@hotmail.com; jamesmai88@hotmail.com; tee_28@hotmail.com; clubautomatic_seed@hotmail.com; luckyem777@hotmail.com; may_chokchai123@hotmail.com; tongza_2528@hotmail.com; khajornsak125@hotmail.com; mang_porr@hotmail.com; mon245@hotmail.com; mickopay@hotmail.com; moo_paa_low_@hotmail.com
Subject: RE: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sat, 20 Feb 2010 20:57:34 +0700
From: dksung_69@hotmail.com
To: a_aun59@hotmail.com; add_nu@hotmail.com; aek_guti@hotmail.com; aha095@hotmail.com; alife_absurd@hotmail.com; pakorn1988@hotmail.com; tosza_club_nooaiw@hotmail.com; panitta.kik.kik@hotmail.com; zaw9@hotmail.com; tee_rawat_07@hotmail.com; gvdot@hotmail.com; inwnokza@hotmail.com; a.youth-@hotmail.com; pumtecza@hotmail.com; iceunicon@hotmail.com; kod_modern@hotmail.com; ken.e.ji.kug@hotmail.com; jamesmai88@hotmail.com; tee_28@hotmail.com; clubautomatic_seed@hotmail.com; luckyem777@hotmail.com; may_chokchai123@hotmail.com; tongza_2528@hotmail.com; khajornsak125@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sat, 20 Feb 2010 11:14:06 +0700
From: ken.e.ji.kug@hotmail.com
To: beney_thai@hotmail.com; chailai_3@hotmail.com; dksung_69@hotmail.com; eing_inlove@hotmail.com; giwa_wa@hotmail.com; inwnokza@hotmail.com; kaikaija@hotmail.com; kitti25c@hotmail.com; l3igz@msn.com; monmon_k31@hotmail.com; montatip_too@hotmail.com; nok118@hotmail.com; numai_inlove@hotmail.com; pajaree77@hotmail.com; panitta.kik.kik@hotmail.com; peagh_girl_loveendless@hotmail.com; prim_jang@hotmail.com; rosemary5_1@hotmail.com; sigcrown@hotmail.com; sukanmanee@hotmail.com; sunlady_prare@hotmail.com; templesilker8787@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Fri, 19 Feb 2010 22:48:24 +0700


 

From: mashimaro_hamster@hotmail.com
To: nipawan_songchim@hotmail.com; nut_nonbule@windowslive.com; som_ter220@hotmail.com; dyza_love_tomza@hotmail.com; n_swakpibool@hotmail.com; ooaui_talk_freedomoo@hotmail.com; poomz_bu@windowslive.com; yungrukyoo@hotmail.com; aumjang5511@hotmail.com; mycity_488@hotmail.com; kib_cool@hotmail.com; bas_her_ss@hotmail.com; jee_jaran@hotmail.com; akiko_aof@hotmail.com; ice34ice@hotmail.com; dear_commando@hotmail.com; kero_jungza@hotmail.com; puay_@hotmail.com; totocomputer@windowslive.com; pomkungsuke@hotmail.com; icetoon@hotmail.com; dolchanyootthagul@hotmail.com; maddog_boy@hotmail.com; mannaja5@hotmail.com; peera66@hotmail.com; endless_820@hotmail.com; warach_te@msn.com; powernop@hotmail.com; manop_club99@hotmail.com; tong_860@msn.com; tai_a20@hotmail.com; hanong_cyber@hotmail.com; xcircletee@hotmail.com; ma_maisonclub@hotmail.com; poo_poo78@hotmail.com; allway_pooza@hotmail.com; eradicators@hotmail.com; maisaijai@hotmail.com; krishna_roopngam@hotmail.com; kwan.seed_1987@hotmail.com; choukoa@hotmail.com; tao_monster@hotmail.com; unicon_775@hotmail.com; kogtaline@hotmail.com; nova_strike35@hotmail.com; ken.e.ji.kug@hotmail.com; hamoy_ko@hotmail.com; ku_strawberry_@hotmail.com; baskasama@hotmail.com; zeromans_@hotmail.com; darkness_kenza@hotmail.com; tamp_nolimit@hotmail.com; sack_kup@hotmail.com; nae_zenna@hotmail.com; magic_witchyee@hotmail.com; lamlion_cheetah@hotmail.com; artit1222@hotmail.com; hanna_sna@hotmail.com; kikkacom@hotmail.com; toon-258@hotmail.com; sandkasia_222@hotmail.com; wannee_lulu@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sat, 19 Dec 2009 14:01:32 +0700


 

From: lamlion_cheetah@hotmail.com
To: goobgibz@msn.com; toon_bubble05@hotmail.com; holly_kiz@hotmail.com; ma_siwon@hotmail.com; kiwi_nongsom@hotmail.com; omam_jung@hotmail.com; disc_nam@hotmail.com; poii3z@hotmail.com; aom_cute@hotmail.com; y3anz@hotmail.com; aood_jung@hotmail.com; oxxo_chapter11@hotmail.com; ploy_mikagami@hotmail.com; ryoku_dgt@hotmail.com; netnize_2z@hotmail.com; arikato01@hotmail.com; ank109@hotmail.com; dylovetom31@hotmail.com; m_napasorn9@hotmail.com; ooaui_talk_freedomoo@hotmail.com; l3_fuc.k@hotmail.com; jat_na@hotmail.com; shin_ama@hotmail.com; benprofessional_125@hotmail.com; bom20045@hotmail.com; kanom_pongpond@hotmail.com; ochin_thunnutcha@hotmail.com; chin_cha116@hotmail.com; mashimaro_hamster@hotmail.com; viva_paradise_kiss@hotmail.com; ice_badzguy@hotmail.com; poomz_bu@windowslive.com; lovenunjung@hotmail.com; pimme_jinny@hotmail.com; koy-narak-ok@hotmail.com; chocolate_funny@hotmail.com; zenium_66@hotmail.com; thejom_major@hotmail.com; zourpiink@hotmail.com; evolution_neo@hotmail.com; minor_mania@hotmail.com; bonzikub_bu@hotmail.com; itoshii_hito01@hotmail.com; i-60_l3ar@msn.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Fri, 18 Dec 2009 20:15:26 +0700


 

From: oxxo_chapter11@hotmail.com
To: baimon_12@hotmail.com; doraemon_lovely_32@hotmail.com; honesty_sun@hotmail.com; lamlion_cheetah@hotmail.com; toon_bubble05@hotmail.com; sai_wook@hotmail.com; nam_miky@hotmail.com; phanpy_porn@hotmail.com; noo.m_a_y.19@hotmail.com; beer_hippy@hotmail.com; bung_jung43@hotmail.com; cwaralee@hotmail.com; hollokiss.com@hotmail.com; iic3_cl23am@hotmail.com; inmysmallroom_3@hotmail.com; jj_jumz@hotmail.com; meal_za@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Tue, 15 Dec 2009 19:15:07 +0700
From: memee_mumu@hotmail.com
To: mondo_nocomment@hotmail.com; tokiya02@hotmail.com; koko_kaiwa@hotmail.com; oat_snoopykiku@hotmail.com; artwatsuthi@hotmail.com; atsarawut_mkt09@hotmail.com; gorilla.thai@hotmail.com; meal_za@hotmail.com; tetea_ragketart@hotmail.com; lalita_20_f@hotmail.com; gu_durexboyz@hotmail.com; panuoooo@hotmail.com; short_story99@hotmail.com; tong_me04@example.com; bpbosspeach@hotmail.com; gadoor_sweet@hotmail.com; venussuda@hotmail.com; siri_ao@hotmail.com; cheezcake@hotmail.com; o-ae_kanjana_@hotmail.com; zaramuki@hotmail.com; cakeza8@hotmail.com; tho_boodo@hotmail.com; marcus2866633@hotmail.com; ak_saokeaw@hotmail.com; noteutd@hotmail.com; kwang_915@hotmail.com; roon.ap@hotmail.com; aum_kitty69@hotmail.com; sakon_janes@hotmail.com; ploy_yee@hotmail.com; hoto.koy@hotmail.com; khun_bell@hotmail.com; oxxo_chapter11@hotmail.com; piroon_99@hotmail.com; del_zzzz@hotmail.com; sarocha_sai@hotmail.com; rost_rt@hotmail.com; be.sadness@gmail.com; xzal_golf22554@hotmail.com; santiworakul@hotmail.com; myheartismie22@hotmail.com; poplove_oho@hotmail.com; maymymeme@hotmail.com; crazy_judas@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Tue, 15 Dec 2009 17:59:39 +0700
From: arbenzcc@hotmail.com
To: ten_power@hotmail.com; yosaphak@hotmail.com; t_terapat_t@hotmail.com; poom42@hotmail.com; sixonenine_10@hotmail.com; kapolo_nomos@hotmail.com; kof_210@hotmail.com; lppoom@hotmail.com; shadow_36638@hotmail.com; satit36936@hotmail.com; narongdet59@hotmail.com; shiftandctrl@hotmail.com; sn_nui@hotmail.com; saint_butrongpika@hotmail.com; middlejr@windowslive.com; sitawit_37013@hotmail.com; chevazii@hotmail.com; theevilbass@hotmail.com; hambook@hotmail.com; trzhunter@hotmail.com; cobracobra119@hotmail.com; pu_ars@hotmail.com; pingwarin@hotmail.com; am_c30@hotmail.com; tomus31@hotmail.com; benz_fight@hotmail.com; nickdebsirin@hotmail.com; earthbaclam@hotmail.com; ming_noi@hotmail.com; siwadol_32@hotmail.com; pashara36941@hotmail.com; porpae_26@hotmail.com; transparency_eyes@hotmail.com; middlejr@hotmail.com; ek_kingdom@hotmail.com; edkla@hotmail.com; arorit99@hotmail.com; ming_noicup@hotmail.com; note_debsirin@hotmail.com; hombone_1989@hotmail.com; miracle_pkung@hotmail.com; nuttapol_debsirin@hotmail.com; kp_atip123@hotmail.com; ice_som@hotmail.com; me_mee_mumu@hotmail.com; amiako@hotmail.com; fixky_000@hotmail.com; r_kikocity@mymelody.com; kikuya_00@hotmail.com; northface_turnon67@hotmail.com; pungko_maruko@hotmail.com; n_kae17@hotmail.com; luckyake@hotmail.com; pabl_nan@hotmail.com; memee_mumu@hotmail.com; sani_pea_01@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Tue, 15 Dec 2009 10:26:58 +0000


 

From: kritsada_180931@hotmail.com
To: kwang_go39@hotmail.com; remember_book@hotmail.com; aom_sweet@hotmail.com; thronf_of_darkness@hotmail.com; nunungnina@hotmail.com; tanapon_wangsukson@hotmail.com; piggy_natty@hotmail.com; h_naoto13@hotmail.com; amily_42@hotmail.com; dkssktm26@hotmail.com; pond_sakakino@hotmail.com; tunafat@hotmail.com; fon_rain_007@hotmail.com; bonamfy_69@hotmail.com; lukket_407@hotmail.com; nisara_care@hotmail.com; juan.930@hotmail.com; pond_snobbery@hotmail.com; bb_bloomberry@hotmail.com; ailly_ju@hotmail.com; pondcoolbit@hotmail.com; fah_panda@hotmail.com; wantact@hotmail.com; real_fair@hotmail.com; zenana_voya_ge@hotmail.com; kindly_n_lovely@hotmail.com; kok-kok_p@hotmail.com; oyoyo_see@hotmail.com; joeman42@hotmail.com; bee155@hotmail.com; angel_of_ann@hotmail.com; lumengjie_1202@hotmail.com; may_18579@hotmail.com; teeteeateee@hotmail.com; tun.sant@gmail.com; friendly_praew@hotmail.com; pavat5999@hotmail.com; begoong_mama@hotmail.com; yata_miki@hotmail.com; lukket_ch@hotmail.com; ploy_ku@hotmail.com; nunjung_88@hotmail.com; kam_indy_bakery@hotmail.com; rommayesk@gmail.com; sumet_7_9@hotmail.com; nutchunya_n@hotmail.com; bow_monkiky_bow@hotmail.com; yamapi@hotmail.com; roy.zhang.25@hotmail.com; arbenzcc@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sun, 13 Dec 2009 23:58:06 +0700  

From: mumint@hotmail.com
To: caramel_pinkz@hotmail.com; aom_sweet@hotmail.com; friendly_praew@hotmail.com; praeo_qq@hotmail.com; kritsada_180931@hotmail.com; peace_rat@hotmail.com; smithi29@hotmail.com; natt_med59@hotmail.com; bad_bad0306@yahoo.com; tle_cud40@hotmail.com; pkpisit@hotmail.com; ruoloc_blind@hotmail.com; bisabing@live.com; pp_prang@hotmail.com; lukket_407@hotmail.com; tomato_kt@hotmail.com; mina_olen_ing@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sun, 13 Dec 2009 23:21:34 +0700


 

From: ktatty@hotmail.com
To: akeshady@hotmail.com; ammy_1175@yahoo.com; anitjung@hotmail.com; vin149@hotmail.com; aye_aloha@hotmail.com; abadaby_today@hotmail.com; pingky_bee@hotmail.com; bus_kit@hotmail.com; ball5178@hotmail.com; closefriend-rw@hotmail.com; crazy_idea5@hotmail.com; kitchen225@hotmail.com; vomyjelly@yahoo.com; natt_med59@hotmail.com; dome_e20@hotmail.com; da_enzo@hotmail.com; foifon@hotmail.com; franc_sassygirl@yahoo.com; froggy_air@hotmail.com; himalaya_13@hotmail.com; jui_07@hotmail.com; tatak83@hotmail.com; kang_mark_mark@yahoo.com; keng_vc74@hotmail.com; cheecky_kam@hotmail.com; lomado007@hotmail.com; lovepstrawberry@hotmail.com; lavozs@hotmail.com; meuy_talon@hotmail.com; mumint@hotmail.com; nutsudachon@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sun, 13 Dec 2009 15:49:41 +0000
From: nok_orawan_ja@hotmail.com
To: jit_8585@hotmail.com; kwang_bu@hotmail.com; supatta_na_ja@hotmail.com; narathip_it@hotmail.com; ktatty@hotmail.com; vjtong@hotmail.com; note_013@hotmail.com; ja_auy1@hotmail.com; golden6282@gmail.com; blue_sing44@hotmail.com; wirojj_lek@hotmail.com; gap_jack@hotmail.com; choicez_z@hotmail.com; paul_pas@hotmail.com; luk-yeeh-jaa@hotmail.com; ks_instru@hotmail.com; hotbiz17th@hotmail.com; yer_yae@hotmail.com; supan2524@hotmail.com; tomodaji_ann@hotmail.com; cuty_taynoi@hotmail.com; busbus333@hotmail.com; gasby_charmy@hotmail.com; chalee.angel@hotmail.com; sangsom04@hotmail.com; pha_tc@hotmail.com; yooneekaa@hotmail.com; sandysai99@hotmail.com; konnisidee@hotmail.com; dos_dsix@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sun, 13 Dec 2009 08:44:47 +0000


 

From: dj_pop_up_heaven@hotmail.com
To: angle_jump@hotmail.com; bab_bird_bird@hotmail.com; chira_2319@hotmail.com; deerst@hotmail.com; huihyper@gmail.com; ibelive_u@hotmail.com; nok_orawan_ja@hotmail.com; pari_yingying@hotmail.com; sales_got@hotmail.com; pinny072@gmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Tue, 8 Dec 2009 14:22:40 +0700


 

From: tiaw_joe@hotmail.com
To: admin@joe.in.th; aekae110@hotmail.com; ampair_amp@hotmail.com; aodyuri@hotmail.com; army7749@hotmail.com; artmaker_joe@hotmail.com; aunapamnak81@hotmail.com; ball_za_ba@hotmail.com; blizzard_200sx@hotmail.com; bom_1113@hotmail.com; buem--.--@hotmail.com; coffee-tea@hotmail.com; dj_pop_up_heaven@hotmail.com; dj911@hotmail.com; f_dos_16@hotmail.com; fittoto@hotmail.com; golfpunk_3@hotmail.com; h_loadstar_p@hotmail.com; jub_yp@hotmail.com; he_is_pop@hotmail.com; hxc_club@hotmail.com; hyinline@hotmail.com; i_vkiup-n@hotmail.com; j04_onepoint@hotmail.com; jazz_kitty@hotmail.com; southzonejazzclub@hotmail.com; oh1195@hotmail.com; kho_naam@hotmail.com; kitti_maywadee@hotmail.com; kopi_solution@hotmail.com; lijin_@hotmail.com; m2711_art@hotmail.com; mal2y_me@hotmail.com; mawin.mali@hotmail.com; mayom24@hotmail.com; men_vtec@hotmail.com; michelle_nus@hotmail.com; m_mono_@hotmail.com; north_southzonejazzclub@hotmail.com; p_p_pao@hotmail.com; pang90110@hotmail.com; panomgorn@hotmail.com; peachii_org@hotmail.com; peawprow@hotmail.com; penwprow@hotmail.com; perfectman_nai@hotmail.com; pr-media_2008@hotmail.com; pui_tinkerbell@hotmail.com; r_mee@hotmail.com; rockii_star@hotmail.com; tuarung@hotmail.com; simplyfo@hotmail.com; s.w-car@hotmail.com; suppachok_77@hotmail.com; tameya_japan@hotmail.com; teaw_in-love@hotmail.com; t.o.n@msn.com; kts_ae92@hotmail.com; lomon50@hotmail.com; z_zong@hotmail.com; nopparat1462@hotmail.com; man_kaksim@hotmail.com; kiktikom@hotmail.com; noomno@yahoo.co.th; pooh-toon@hotmail.com; tum_nu123@hotmail.com; tiaw_joe@hotmail.com; tum_tana@hotmail.com; luckiest24hr@hotmail.com; porbaht@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sun, 6 Dec 2009 17:30:33 +0700
From: z_zong@hotmail.com
To: tameya_japan@hotmail.com; tiaw_joe@hotmail.com; ttk_077@hotmial.com; epornchai@hotmail.com; pat_euw@hotmail.com; abcd_zy@hotmail.com; sweet_jp@hotmail.com; kopi_solution@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Sat, 5 Dec 2009 20:23:21 +0700
From: sirinadaa@hotmail.com
Subject: FW: เด็กสายน้ำผึ้ง อันนี้เปิดดูหน่อยนะ ขอร้อง!! ใครเพื่อนเยอะ forward หน่อย
Date: Fri, 4 Dec 2009 10:15:43 +0700Regards,
 
Katik 

 

 


 


ฝาก
Forward ด้วย
เรื่อง: ช่วยลูกสาวผมด้วยครับ ด่วนมากครับ!!
ก่อนจะลบเมล์นี้ทิ้ง ช่วยส่งต่อไปเรื่อย ๆ ก่อนนะ ทำบุญครับ
เป็นการทำบุญ 1 ชีวิต

เรียน ผู้ใจบุญทุกท่าน โปรดช่วยลูกสาวผมด้วยเถิดครับ
ส่งต่อ เป็นการทำบุญ ! 1 ชีวิต

นันทิยาได้โทรไปสอบถามคุณพ่อของน้องเกศรินทร์เพราะเห็น e-mail นี้เยอะมาก เลย คิดว่าน่าจะหาผู้บริจาคได้แล้วจะได้ไม่ forward ต่อแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของน้องเค้าบอกว่ายังไม่มีผู้บริจาคคนไหนมี HLA ตรงกับน้องเค้า เลย ยังหาอยู่ เลย ช่วยกระจายต่อค่ะ......ช่วยส่งต่อด้วยนะคะแต่ถ้าสามารถไปบร ิจาค ได้ ก็เชิญนะคะ ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเลือดเพียงน้อยนิดของเรา สามารถช่วยช ีวิตอีกหนึ่งชีวิตได้ค่ะ ผู้ที่อ่านข้อความนี้ท่านใดมีจิตกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่วัย ของเธอแค่ 17 ปี กำลังเผชิญกับโรคร้าย Leukemia มะเร็งในเม็ดเลือดขาว คือน.ส.เกศรินทร์สุวรรณโน ต้องขาดเรียนเป็นเวลานานเพราะต้องรักษาตัวอยู่ขณะนี้ที่ร.พ จุฬาโดยฉีดเคมีบำบัดหรืออาจตลอดชีวิต และ เธอกำลังรอรับการบริจาคโลหิตเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูก ตัวเธอเลือดกรุ๊ป B ซึ่งผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้ต้องผ่านการบริจาคเลือดแล้วถึง 2 ครั้งที่สภากาชาดไทย
ผู้บริจาคต้องมีร่างกายสมบูรณแข็งแรงไม่มีโรคติดเชื้อร้าย แรง ลักษณะเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยถึงจะรับการบริจาคได้ซึ่งยากมากที่จะหาผู้บริจาคที่มี เนื้อเยื่อตรงกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีน้ำใจละจิตเ! มตตาจะ
บอกกล่าวต่อๆกันก็ได้นะคะ ผู้ป่วยรายนี้กำลังรอชีวิตใหม่จากพวกคุณอยู่ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาดไทย
TEL                 02-7149124  02-7149124    02-7149124  02-7149124             02-7149124  02-7149124   02-7149124
กด 1 ( ด.ต.สมพร สุวรรณโน : บิดา) ก ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ชั้นม. 4 ได้รับแล้ว ส่งต่อกับไปเยอะๆนะครับ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ

 

 


Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger


แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย


Keep your friends updated— even when you’re not signed in.


Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.


Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.


Windows 7: Simplify your PC. Learn more.


Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.


Windows 7: I wanted more reliable, now it's more reliable. Wow!


Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.


Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

 


Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.


Find the right PC with Windows 7 and Windows Live. Learn more.


View photos of singles in your area! Looking for a date?


Keep your friends updated— even when you’re not signed in.


Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ


Find the right PC with Windows 7 and Windows Live. Learn more.

 


Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.


Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.


Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.


Keep your friends updated— even when you’re not signed in.


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger


Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.


โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services


แบ่งปันรูปถ่ายกันอย่างง่ายดายด้วย Windows Live™ Photos ลากแล้วปล่อย


แชตออนไลน์ทันใจกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! Windows Live Messenger

 
--
Best Regards,

Patty

Pattiya (Patty) Phinichka


Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณChat with Messenger straight from your Hotmail inbox. Check it out

Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.

Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.

โหลดฟรี! โปรแกรม Windows Live ครบชุด Windows Live Services

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook.

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

Hotmail: Free, trusted and rich email service. Get it now.

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น