วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: จดหมายในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ" (อ่านแล้วดีมากเลย)


 
> From: pattarakorn@jibuhin.co.th
> To: account@jibuhin.co.th; rattaporn@jibuhin.co.th; jakkarin@jibuhin.co.th; teangsak@jibuhin.co.th; chunkamol@jibuhin.co.th; niwat@jibuhin.co.th; kesiyarin@jibuhin.co.th; somluck@jibuhin.co.th; watcharachai@jibuhin.co.th; warintorn@jibuhin.co.th; kitti@jibuhin.co.th; somdej@jibuhin.co.th; sontana@jibuhin.co.th; chatchawin@jibuhin.co.th; sommai@jibuhin.co.th; nikorn@jibuhin.co.th; pansa@jibuhin.co.th; phanom@jibuhin.co.th; phatthanasan@jibuhin.co.th; auy_pitsinee@hotmail.com; yaowalux_enjoy@hotmail.com; phachpichatpt@hotmail.com; panuwan@mclogi.net; tanom@exedy.co.th; juimuang@hotmail.com; mongkol-c9@hotmail.com; anantakul_ting@hotmail.com; sawatdee508@hotmail.com; production2-bk@cfmholdings.com; charin521@gmail.com; na_pmat@yahoo.com; kritsada@jibuhin.co.th; boysenberry_kit@hotmail.com; kanakorn@toshibamachineth.co.th; wongsanga@yahoo.com; bigjew@windowslive.com; jitpittayanupap@hotmail.com; dearsmooth@gmail.com; chanathun@gmail.com; kitisak_aaa@hotmail.co.th
> CC: wittaya@jibuhin.co.th; mongkol@jibuhin.co.th; kittichart@jibuhin.co.th; boonchana@jibuhin.co.th
> Subject: Fw: จดหมายในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ" (อ่านแล้วดีมากเลย)
> Date: Thu, 18 Feb 2010 16:00:35 +0700
>
>
>
> > Subject: จดหมายในหลวงถึงสมเด็จพระเทพ" (อ่านแล้วดีมากเลย)
>
>
> > -
> > ช่วยกันส่งต่อนะครับเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ความดีงามจริงๆที่ไม่มีอะไรแอบแฝง
>
> > พระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีไปถึงสมเด็จ
> > พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
> > สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำมาเผยแพร่
> >
> > ลูกพ่อ
> > ในพื้นแผ่นดินนี้
> > ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว
> > ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว
> > ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน
> > แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้
> > จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง หรือ ความดีนั้น
> >
> > ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่น
> > เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา
> > ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ
> > ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้
> >
> > พ่อขอบอกลูกดังนี้...
> > 1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ
> > เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
> > 2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง
> > อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
> > 3. มีความสันโดษ คือ
> > - มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร
> > ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง
> > คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย
> > - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
> > - พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
> > - ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
> > 4. มีความมั่นคงแห่งจิต
> > คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
> > และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า....มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ
> > สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า ' ชั่งมัน
> > '
> > พ่อ 6/10/2547
> > สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชปรารถทิ้งท้าย
> > *** ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน
> > ที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน
> > ฉันรัก พ่อฉันจัง
> > สิรินธร
>


Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น