วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} มนุษย์เงินเดือนควรรู้! ตายก่อนอายุ 55 ปี ทายาทขอรับสิทธิจาก สปส.แทนได้ [2 Attachments]

 
มนุษย์เงินเดือนควรรู้! ตายก่อนอายุ 55 ปี ทายาทขอรับสิทธิจาก สปส.แทนได้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 สิงหาคม 2552 11:21 น.
       ประกันสังคมแจ้ง หากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี ทายาทสามารถยื่นขอรับเงินชราภาพได้ โดยต้องยื่นเรื่องตามเงื่อนไขภายใน 1 ปี พร้อมรับค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาประกันตน และเงินบำเหน็จชราภาพ 50,000 บาทรวมดอกผล

       สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี ว่าจะมีสิทธิรับเงินชราภาพหรือไม่ และได้รับในรูปแบบใด ซึ่งกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปีนั้น ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ กล่าวคือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามี ภรรยา บิดา มารดาของผู้ประกันตน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิจะต้องยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขทันที นับจากวันที่เสียชีวิตภายใน 1 ปี
       
       นอกจากเงินบำเหน็จชราภาพแล้ว กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตายอีกด้วย ได้แก่ เงินค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตายตามระยะเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ กล่าวคือ กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนครึ่ง กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 5 เดือน และเงินบำเหน็จชราภาพ 50,000 บาท รวมทั้งดอกผลตามประกาศของ สปส.

 


 
.

__,_._,___


What can you do with the new Windows Live? Find out
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น