วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: แจ้งตารางสอบ Defense ของ Y-12-BS-Update


 

From: koky_koy@hotmail.com
To: sakala_y@hotmail.com; s.choosong@gmail.com; chpinit@hotmail.com; joh417@hotmail.com; lekvara@yahoo.com
Subject: RE: แจ้งตารางสอบ Defense ของ Y-12-BS-Update
Date: Tue, 26 Jan 2010 14:55:50 +0700


 
เรียน นิสิต Y-12  ทุกท่าน
 
ฝ่ายวิชาการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบของกลุ่ม ดร.ศรัณยา กับ ดร.ฤทธี จาก รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

เป็น ผศ.ดร.อดิศักดิ์  จันทรประภาเลิศ วันเวลาสอบเหมือนเดิมค่ะ
 


 

รุ่น

คณะกรรมการสอบ

วันสอบ

ห้องสอบ

Y-12-BS

(ห้อง 1)

Defense

ผศ.ดร.อดิศักดิ์  จันทรประภาเลิศ    ประธานสอบ

ดร.ฤทธี  ชูเกียรติ                           คณะกรรมการสอบ

ดร.ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์               คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง 503

Y-12-BS

(ห้อง 2)

Defense

รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล              ประธานสอบ

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ   รู้แทนคุณ               คณะกรรมการสอบ

ดร.ธีรวัฒน์  ไพบูลย์กุลกร             คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง 601

Y-12-BS

(ห้อง 3)

Defense

ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร        ประธานสอบ

ดร.กฤษณา  โพธิสารัตนะ             คณะกรรมการสอบ

ดร.ดิสสทัต  ประเสริฐสกุล           คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง Inter

ตึกวิศวะฯ 
 
การแต่งกาย
1. ผู้ชาย ใส่การเกงสแลคสีดำ/น้ำเงิน เสื้อเชิตผูกเนคไทเสื้อซูท รองเท้าคัดชู
2. ผู้หญิง ใส่กระโปรงสุภาพ รองเท้าคัดชู เสื้อซูท
 
 
หมายเหตุ นิสิตต้องมาทำการสอบ ทั้ง 2 วันค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก้อย
Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ


Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ
Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณWindows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณWindows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณWindows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ


Windows 7 ใหม่: ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

Hotmail: Free, trusted and rich email service. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น