วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: แจ้งตารางสอบ Defense ของ Y-12-BS


 

From: koky_koy@hotmail.com
To: chpinit@hotmail.com; joh417@hotmail.com; lekvara@yahoo.com
Subject: FW: แจ้งตารางสอบ Defense ของ Y-12-BS
Date: Sun, 10 Jan 2010 15:53:52 +0700


 

From: koky_koy@hotmail.com
To: lekvara@yahoo.com
Subject: FW: แจ้งตารางสอบ Defense ของ Y-12-BS
Date: Sun, 10 Jan 2010 15:44:27 +0700


เรียน นิสิต Y-12  ทุกท่าน
 
ฝ่ายวิชาการขอแจ้งกำหนดการสอบ Defense และกำหนดการส่งเล่มสอบ ดังนี้
1. ให้นิสิตทุกคน/ทุกกลุ่ม ส่งเล่มเค้าโครงงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 4 เล่ม ปกสีตามแบบปรึกษางานนิพนธ์ภายในกลุ่ม ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม เวลา 21.00 น. (ห้ามส่งช้านะค่ะ)

ยกเว้นกลุ่ม ดร.ธีรวัฒน์ ส่งได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2552 ภายในเวลา 12.00 น.

2. ตารางสอบ Defense มีดังนี้

รุ่น

คณะกรรมการสอบ

วันสอบ

ห้องสอบ

Y-12-BS

(ห้อง 1)

Defense

รศ.ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์           ประธานสอบ

ดร.ฤทธี  ชูเกียรติ                           คณะกรรมการสอบ

ดร.ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์               คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง 503

Y-12-BS

(ห้อง 2)

Defense

รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล              ประธานสอบ

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ   รู้แทนคุณ               คณะกรรมการสอบ

ดร.ธีรวัฒน์  ไพบูลย์กุลกร             คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง 601

Y-12-BS

(ห้อง 3)

Defense

ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร        ประธานสอบ

ดร.กฤษณา  โพธิสารัตนะ             คณะกรรมการสอบ

ดร.ดิสสทัต  ประเสริฐสกุล           คณะกรรมการสอบ

วันที่ 30-31 มกราคม  53

เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง Inter

ตึกวิศวะฯ


 
 
การแต่งกาย
1. ผู้ชาย ใส่การเกงสแลคสีดำ/น้ำเงิน เสื้อเชิตผูกเนคไทเสื้อซูท รองเท้าคัดชู
2. ผู้หญิง ใส่กระโปรงสุภาพ รองเท้าคัดชู เสื้อซูท
 
 
หมายเหตุ นิสิตต้องมาทำการสอบ ทั้ง 2 วันค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก้อย


Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ
Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ


Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ

Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you're up to on Facebook.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น