วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} [Fwd: 100,000 monks]

FYI

http://www.dmycenter.com/site/index.php/-ooooo-

 


From: webkal072@googlegroups.com [mailto:webkal072@googlegroups.com] On Behalf Of dhamma mail sender
Sent: Sunday, January 24, 2010 8:36 PM
To: webkal072@googlegroups.com
Subject:
ÊÑ¡¤ÃÑé§ã¹ªÕÇÔµ ºÇª¶ÇÒÂà»ç¹¾Ø·¸ºÙªÒ

 

 

 

www.webkal.org

 

¸ÃÃÁÐ Mail

 

´èǹ ¢ÂÒÂàÇÅÒÃѺÊÁѤö֧ 30 Á¡ÃÒ¤Á 2553

 

 

 

·ÕèÁÒ: http://www.dmycenter.com/

 

 àÁ×èÍ·èÒ¹ÍèÒ¹¸ÃÃÁÐ Mail áÅéÇÍÂÒ¡ÊÃéÒ§»Ñ­­ÒºÒÃÁÕ

â´Â¡ÒÃá¹Ð¹ÓÊÔè§´Õ æ ãËéà¾×è͹ ÊÒÁÒöÊÁѤÃä´é·Õè

www.webkal.org/maillist/mail01.htm

 

ËÃ×Í·Ø¡ÇѹÍÒ·ÔµÂì·ÕèªÁÃÁ MIT àÊÒ C6,N9 ÊÀÒ¸ÃÃÁ¡ÒÂÊÒ¡Å ÇÑ´¾ÃиÃÃÁ¡ÒÂ

ÈÖ¡ÉÒÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´é·Õè www.webkal.org

 

¡Ã³Õ·ÕèäÁèµéͧ¡ÒÃÃѺ Email ÊÒÁÒö¡àÅÔ¡ä´é·Õè

webkal072-unsubscribe@googlegroups.com

 

After having finished reading and you are inspired to help disseminate this kind of valuable teaching to friends and others, please register in person to be a Dhamma-mail distributor at

www.webkal.org/maillist/mail01.htm

 

Or on Sunday at MIT Club counter, at the Great Dhammakaya Hall, Column no. C6.

Get more details at www.webkal.org

 

In case you wouldn't like to receive E-mail anymore, you can cancel it at

webkal072-unsubscribe@googlegroups.com

 

 

 

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: 100,000 monks
From: "Sunisa Supapol" <sunisa.supapol@thns.co.th>
Date: Mon, January 25, 2010 12:13 pm
To: phaijittra.phanikhom@email.thns.co.th
"'Imkt Department'" <imkt@thns.co.th>
"'Mkt Department'" <mkt@thns.co.th>
"Montri Raksrisak" <montri@thns.co.th>
"'ong-ard'" <ong-ard@thns.co.th>
"'Psn Department '" <psn@thns.co.th>
"Psn Department \(Factory2\)" <psn2@thns.co.th>
"IA Department" <ia@email.thns.co.th>
"'Komon Kkulswasdi'" <komon.kulswasdi@email.thns.co.th>
"'Acc Department '" <acc@thns.co.th>
"'IT Department'" <it@thns.co.th>
"Production Control Department" <productionc@thns.co.th>
"Purchasing Department" <pch@thns.co.th>
"Production Group" <productiongroup@thns.co.th>
"Engineer Department" <eng@thns.co.th>
"Design Department" <design@thns.co.th>
"Quality Control Group" <qcgroup@thns.co.th>
--------------------------------------------------------------------------

FYI
<http://www.dmycenter.com/site/index.php/-ooooo->
http://www.dmycenter.com/site/index.php/-ooooo-

_____

From: webkal072@googlegroups.com [mailto:webkal072@googlegroups.com] On
Behalf Of dhamma mail sender
Sent: Sunday, January 24, 2010 8:36 PM
To: webkal072@googlegroups.com
Subject: สักครั้งในชีวิต บวชถวายเป็นพุทธบูชา


www.webkal.org <http://www.webkal.org/>

ธรรมะ Mail

ด่วน ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มกราคม 2553

ที่มา: http://www.dmycenter.com/

เมื่อท่านอ่านธรรมะ Mail แล้วอยากสร้างปัญญาบารมี
โดยการแนะนำสิ่งดี ๆ ให้เพื่อน สามารถสมัครได้ที่
www.webkal.org/maillist/mail01.htm

หรือทุกวันอาทิตย์ที่ชมรม MIT เสา C6,N9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.webkal.org <http://www.webkal.org/>

กรณีที่ไม่ต้องการรับ Email สามารถยกเลิกได้ที่
webkal072-unsubscribe@googlegroups.com

After having finished reading and you are inspired to help disseminate this
kind of valuable teaching to friends and others, please register in person
to be a Dhamma-mail distributor at
www.webkal.org/maillist/mail01.htm

Or on Sunday at MIT Club counter, at the Great Dhammakaya Hall, Column no.
C6.
Get more details at www.webkal.org <http://www.webkal.org/>

In case you wouldn't like to receive E-mail anymore, you can cancel it at
webkal072-unsubscribe@googlegroups.com


--
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "dhamma
mail (webkal.org)"
หากต้องการสมัครสมาชิกถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
webkal072-subscribe@googlegroups.com
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
webkal072-unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
http://groups.google.com/group/webkal072?hl=th

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น