วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ความรับผิดชอบเป็นเลิศ

 

 


From: Tawatchai Jomsang[Prod CB]
Sent: Monday, October 18, 2010 1:20 PM
To: Nirun Jumpasre[Prod-CB]; Keratipong Varorose[Prod CB]; Wichaya Deesootjit[Cut CB]; Nitipong Leksuphanroj[Cut CB]; Suwan Thanyacharoen[CB Rawmat]; Benjaphol Pethsomnuk; Pool CB Drawing Daytime; Pool CB Hot Control Room; Pool CB Melting Daytime
Subject: FW: ความรับผิดชอบเป็นเลิศ

 

 

 


From: Pool CB Production
Sent: Monday, October 18, 2010 1:05 PM
To: Tawatchai Jomsang[Prod CB]
Subject: FW: ความรับผิดชอบเป็นเลิศ

 

 

 


From: Pool CB Rawmat
Sent: Monday, October 18, 2010 12:18 PM
To: Suwan Thanyacharoen[CB Rawmat]; sumalee; Pool CB Sundry; Pool CB Production; Amara Khaowong [CB-PPIC]; Wichai Saokhum[CB Rawmat]; Benjaphol Pethsomnuk
Subject: FW: ความรับผิดชอบเป็นเลิศ

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น