วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} [Fwd: เพื่อในหลวงของเรา]

> > ¢ÍµÑ駨Ե͸ÔÉ°Ò¹´éÇÂÊѨ¨ÐÇÒ¨ÒÇèÒ

ÊѾ¾Ð¾Ø·¸Ò¹ØÀÒàǹР ´éÇÂÍÓ¹Ò¨¢Í§¾Ãоط¸à¨éÒ
ÊѾ¾Ð¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒàǹР´éÇÂÍÓ¹Ò¨¢Í§¾ÃиÃÃÁ

ÊѾ¾ÐÊѧ¦Ò¹ØÀÒàǹР ´éÇÂÍÓ¹Ò¨¢Í§¾ÃÐÊѧ¦à¨éÒ

¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ·ÕèÁÕÍÂÙèã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅеèÒ§»ÃÐà·È
áÅÐÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒ·Ñ駻ǧ·ÕèÁÕÍÂÙèã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅеèÒ§»ÃÐà·È

¾ÃÐàÊ×éͺéÒ¹àÊ×éÍàÁ×ͧ ä´é´ÅºÑ¹´ÒÅãËé¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÏ (ã¹ËÅǧ) ·Ã§ËÒ¾ÃлÃЪÇÃã¹àÃçÇÇѹ
" ´éÇÂà·Í­

> > "ãËéÊ觵èÍãËéÁÒ¡·ÕèÊØ´"

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: เพื่อในหลวงของเรา
From: Nattawat.T@zf.com
Date: Thu, October 29, 2009 4:31 pm
To: undisclosed-recipients:;
--------------------------------------------------------------------------

> > ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาว่า

สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระธรรม

สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระสังฆเจ้า

พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
พระเสื้อบ้านเสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลวง)
ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน" ด้วยเทอญ

> > "ให้ส่งต่อให้มากที่สุด"


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น