วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} ส่งหัวข้องาน

การศึกษาแนวทางการใช้ระบบหมุนเวียนอากาศ ร่วมกับ ระบบเครื่องปรับอากาศ  
 เพื่อลดค่าไฟฟ้าที่  ชุมสายอมตะ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน) จังหวัดชลบุรี


Windows Live: Make it easier for your friends to see what you're up to on Facebook.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น