วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} หัวข้องานนิพนธ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลการผลิต : กรณีศึกษา กระบวนการพ่นสีพื้น ในโรงงานพ่นสี และเคลือบลายลงบนผลิตภัณฑ์ แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
 
51750430
นายนพพล สาขาชาติ
Y12/2

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น