วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} สรุปหัวข้องานวิจัย

ผมขอสรุปหัวข้อวิจัยตามFileแนบนะครับ

ส่วนท่านที่ยังไม่ส่งหัวข้อ กรุณาติดต่อ วิชาการชั้น2

เพื่อกำหนดหัวข้อนะครับ

 

รายนามผู้ที่ยังไม่ส่งหัวข้อวิจัย

 

คุณจีรนันท์  แวดเวียง

คุณฐิติมา  ผาใต้

คุณธิดารัตน์  ใจรักเรียน

คุณธัญยธรณ์  ดุลยธรรมภักดี

คุณพรประภา  ธไนสวรรค์

คุณสมคะเน  บุณยรัตพันธุ์

คุณสยาม  หนูรอด

คุณสุรเชษฐ์  ศรีสุกใส

คุณเสาวคนธ์  ดีด้วยชาติ

คุณอัจนา  มุกดาสนิท

คุณพลวัฒน์ เฟงเงอร์

 

 


From: Pang-pond -show [mailto:mannyfu@hotmail.com]
Sent: Thursday, October 29, 2009 1:07 PM
To: kotnipa_bpk@yahoo.com; priyot@ckd.co.th; yuvadee_pam@hotmail.com; Wichaya Deesootjit[Cut CB]; warathaya@lge.com; wa_jeran@hotmail.com; v_sayan@hotmail.com; toppam191@hotmail.com; tontan-nuch@hotmail.com; surachetsr@gmail.com; suphet@yahoo.co.th; sransuthep@hotmail.com; siam2516@hotmail.com; sawvakon59@hotmail.com; sarayut.chamchoy@bankthai.co.th; ratchadaporn_k@cobrainter.com; puffy_sippakorn@yahoo.co.th; prateepp@email.thns.co.th; pornprapa.t@rsi.co.th; pookky123@hotmail.com; pimsiri.rattanaporn@th.mitsubishi-motors; pat_nawarat@yahoo.com; oum_bbb@hotmail.com; nu_nutjang@hotmail.com; noppon_s2@hotmail.com; nookam_mba12@hotmail.com; noojoy@hotmail.com; nay2hvl@hotmail.com; mon2rath@yahoo.co.th; l.jirasak@hotmail.com; kobkul.b@zf.com; kidnapper83@hotmail.com; kiattisak-m@yahoo.com; jitpittayanupap@hotmail.com; jairakrian_t@hotmail.com; j_boonmuang@yahoo.com; joy; i2more_row@hotmail.com; henry_hem@hotmail.com; engineering@moltenasia.com; dee_somzaa@hotmail.com; d.nipa@yahoo.com; chawalan_am2@srithaisuperware.com; chamnaun@thaiarai.co.th; apiwich.s@kasikornbank.com; thitima_49@hotmail.com
Subject: RE: หัวข้องานวิจัย

 


อันนี้ของปอนด์จ้า


Date: Wed, 28 Oct 2009 19:58:24 -0700
From: kotnipa_bpk@yahoo.com
Subject: Re:
หัวข้องานวิจัย
To: priyot@ckd.co.th; yuvadee_pam@hotmail.com; wichaya@th.agc-flatglass.com; warathaya@lge.com; wa_jeran@hotmail.com; v_sayan@hotmail.com; toppam191@hotmail.com; tontan-nuch@hotmail.com; surachetsr@gmail.com; suphet@yahoo.co.th; sransuthep@hotmail.com; siam2516@hotmail.com; sawvakon59@hotmail.com; sarayut.chamchoy@bankthai.co.th; ratchadaporn_k@cobrainter.com; puffy_sippakorn@yahoo.co.th; prateepp@email.thns.co.th; pornprapa.t@rsi.co.th; pookky123@hotmail.com; pimsiri.rattanaporn@th.mitsubishi-motors.com; pat_nawarat@yahoo.com; oum_bbb@hotmail.com; nu_nutjang@hotmail.com; noppon_s2@hotmail.com; nookam_mba12@hotmail.com; noojoy@hotmail.com; nay2hvl@hotmail.com; mon2rath@yahoo.co.th; mannyfu@hotmail.com; l.jirasak@hotmail.com; kobkul.b@zf.com; kidnapper83@hotmail.com; kiattisak-m@yahoo.com; jitpittayanupap@hotmail.com; jairakrian_t@hotmail.com; j_boonmuang@yahoo.com; i-yarat_k@cobrainter.com; i2more_row@hotmail.com; henry_hem@hotmail.com; engineering@moltenasia.com; dee_somzaa@hotmail.com; d.nipa@yahoo.com; chawalan_am2@srithaisuperware.com; chamnaun@thaiarai.co.th; apiwich.s@kasikornbank.com; thitima_49@hotmail.com

หัวข้องานวิจัยของน้องก็อด กับ น้องแป๋ม ค่ะ

 


From: Priyot <priyot@ckd.co.th>
To: Yuvadee_Pam <yuvadee_pam@hotmail.com>; wichaya <wichaya@th.agc-flatglass.com>; Warathaya <warathaya@lge.com>; Wa_Jeran <wa_jeran@hotmail.com>; V_Sayan <v_sayan@hotmail.com>; Toppam191 <toppam191@hotmail.com>; Tontan-Nuch <tontan-nuch@hotmail.com>; Surachetsr <surachetsr@gmail.com>; Suphet <suphet@yahoo.co.th>; Sransuthep <sransuthep@hotmail.com>; Siam2516 <siam2516@hotmail.com>; Sawvakon59 <sawvakon59@hotmail.com>; Sarayut. Chamchoy <sarayut.chamchoy@bankthai.co.th>; Ratchadaporn_K <ratchadaporn_k@cobrainter.com>; Puffy_Sippakorn <puffy_sippakorn@yahoo.co.th>; Prateepp <prateepp@email.thns.co.th>; Pornprapa. T <pornprapa.t@rsi.co.th>; Pookky123 <pookky123@hotmail.com>; Pimsiri. Rattanaporn <pimsiri.rattanaporn@th.mitsubishi-motors.com>; Pat_Nawarat <pat_nawarat@yahoo.com>; Oum_Bbb <oum_bbb@hotmail.com>; Nu_Nutjang <nu_nutjang@hotmail.com>; Noppon_S2 <noppon_s2@hotmail.com>; Nookam_Mba12 <nookam_mba12@hotmail.com>; Noojoy <noojoy@hotmail.com>; Nay2hvl <nay2hvl@hotmail.com>; Mon2rath <mon2rath@yahoo.co.th>; Mannyfu <mannyfu@hotmail.com>; L. Jirasak <l.jirasak@hotmail.com>; Kotnipa_Bpk <kotnipa_bpk@yahoo.com>; Kobkul. B <kobkul.b@zf.com>; Kidnapper83 <kidnapper83@hotmail.com>; Kiattisak. Moongkun <kiattisak-m@yahoo.com>; Jitpittayanupap <jitpittayanupap@hotmail.com>; Jairakrian_T <jairakrian_t@hotmail.com>; J_Boonmuang <j_boonmuang@yahoo.com>; I-Yarat_K <i-yarat_k@cobrainter.com>; I2more_Row <i2more_row@hotmail.com>; Henry_Hem <henry_hem@hotmail.com>; Engineering <engineering@moltenasia.com>; Dee_Somzaa <dee_somzaa@hotmail.com>; D. Nipa <d.nipa@yahoo.com>; Chawalan_Am2 <chawalan_am2@srithaisuperware.com>; Chamnaun <chamnaun@thaiarai.co.th>; apiwich <apiwich.s@kasikornbank.com>; Thitimap <thitima_49@hotmail.com>
Sent: Sun, October 18, 2009 10:21:18 PM
Subject: Emailing: แนวข้อสอบการจัดการการเงิน

 
The message is ready to be sent with the following file or link attachments:

แนวข้อสอบการจัดการการเงิน


Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

 


Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น