วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} Re : Re: หัวข้องานวิจัย

 หัวข้อวิจัยของฝนคะ ^ ^

 

                                         1.การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอล จี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง     จังหวัดระยอง                      

                                         2.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรเกาหลีในประเทศไทยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานชาวไทย บริษัท แอล จี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง           

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

 

---------- Original Message ----------

From : KOTNIPA NIMITMONGKOL <kotnipa_bpk@yahoo.com>
To : priyot@ckd.co.th, Yuvadee_Pam <yuvadee_pam@hotmail.com>, wichaya <wichaya@th.agc-flatglass.com>, WARATCHAYA SOMBOONPROM STAFF(warathaya), Wa_Jeran <wa_jeran@hotmail.com>, V_Sayan <v_sayan@hotmail.com>, Toppam191 <toppam191@hotmail.com>, Tontan-Nuch <tontan-nuch@hotmail.com>, Surachetsr <surachetsr@gmail.com>, Suphet <suphet@yahoo.co.th>, Sransuthep <sransuthep@hotmail.com>, Siam2516 <siam2516@hotmail.com>, Sawvakon59 <sawvakon59@hotmail.com>, Sarayut. Chamchoy <sarayut.chamchoy@bankthai.co.th>, Ratchadaporn_K <ratchadaporn_k@cobrainter.com>, Puffy_Sippakorn <puffy_sippakorn@yahoo.co.th>, Prateepp <prateepp@email.thns.co.th>, Pornprapa. T <pornprapa.t@rsi.co.th>, Pookky123 <pookky123@hotmail.com>, Pimsiri. Rattanaporn <pimsiri.rattanaporn@th.mitsubishi-motors.com>, Pat_Nawarat <pat_nawarat@yahoo.com>, Oum_Bbb <oum_bbb@hotmail.com>, Nu_Nutjang <nu_nutjang@hotmail.com>, Noppon_S2 <noppon_s2@hotmail.com>, Nookam_Mba12 <nookam_mba12@hotmail.com>, Noojoy <noojoy@hotmail.com>, Nay2hvl <nay2hvl@hotmail.com>, Mon2rath <mon2rath@yahoo.co.th>, Mannyfu <mannyfu@hotmail.com>, L. Jirasak <l.jirasak@hotmail.com>, Kobkul. B <kobkul.b@zf.com>, Kidnapper83 <kidnapper83@hotmail.com>, Kiattisak. Moongkun <kiattisak-m@yahoo.com>, Jitpittayanupap <jitpittayanupap@hotmail.com>, Jairakrian_T <jairakrian_t@hotmail.com>, J_Boonmuang <j_boonmuang@yahoo.com>, I-Yarat_K <i-yarat_k@cobrainter.com>, I2more_Row <i2more_row@hotmail.com>, Henry_Hem <henry_hem@hotmail.com>, Engineering <engineering@moltenasia.com>, Dee_Somzaa <dee_somzaa@hotmail.com>, D. Nipa <d.nipa@yahoo.com>, Chawalan_Am2 <chawalan_am2@srithaisuperware.com>, Chamnaun <chamnaun@thaiarai.co.th>, apiwich <apiwich.s@kasikornbank.com>, Thitimap <thitima_49@hotmail.com>
Date : 09/10/29 11:58:29
Subject : Re: หัวข้องานวิจัย


หัวข้องานวิจัยของน้องก็อด กับ น้องแป๋ม ค่ะ


From: Priyot <priyot@ckd.co.th>
To: Yuvadee_Pam <yuvadee_pam@hotmail.com>; wichaya <wichaya@th.agc-flatglass.com>; Warathaya <warathaya@lge.com>; Wa_Jeran <wa_jeran@hotmail.com>; V_Sayan <v_sayan@hotmail.com>; Toppam191 <toppam191@hotmail.com>; Tontan-Nuch <tontan-nuch@hotmail.com>; Surachetsr <surachetsr@gmail.com>; Suphet <suphet@yahoo.co.th>; Sransuthep <sransuthep@hotmail.com>; Siam2516 <siam2516@hotmail.com>; Sawvakon59 <sawvakon59@hotmail.com>; Sarayut. Chamchoy <sarayut.chamchoy@bankthai.co.th>; Ratchadaporn_K <ratchadaporn_k@cobrainter.com>; Puffy_Sippakorn <puffy_sippakorn@yahoo.co.th>; Prateepp <prateepp@email.thns.co.th>; Pornprapa. T <pornprapa.t@rsi.co.th>; Pookky123 <pookky123@hotmail.com>; Pimsiri. Rattanaporn <pimsiri.rattanaporn@th.mitsubishi-motors.com>; Pat_Nawarat <pat_nawarat@yahoo.com>; Oum_Bbb <oum_bbb@hotmail.com>; Nu_Nutjang <nu_nutjang@hotmail.com>; Noppon_S2 <noppon_s2@hotmail.com>; Nookam_Mba12 <nookam_mba12@hotmail.com>; Noojoy <noojoy@hotmail.com>; Nay2hvl <nay2hvl@hotmail.com>; Mon2rath <mon2rath@yahoo.co.th>; Mannyfu <mannyfu@hotmail.com>; L. Jirasak <l.jirasak@hotmail.com>; Kotnipa_Bpk <kotnipa_bpk@yahoo.com>; Kobkul. B <kobkul.b@zf.com>; Kidnapper83 <kidnapper83@hotmail.com>; Kiattisak. Moongkun <kiattisak-m@yahoo.com>; Jitpittayanupap <jitpittayanupap@hotmail.com>; Jairakrian_T <jairakrian_t@hotmail.com>; J_Boonmuang <j_boonmuang@yahoo.com>; I-Yarat_K <i-yarat_k@cobrainter.com>; I2more_Row <i2more_row@hotmail.com>; Henry_Hem <henry_hem@hotmail.com>; Engineering <engineering@moltenasia.com>; Dee_Somzaa <dee_somzaa@hotmail.com>; D. Nipa <d.nipa@yahoo.com>; Chawalan_Am2 <chawalan_am2@srithaisuperware.com>; Chamnaun <chamnaun@thaiarai.co.th>; apiwich <apiwich.s@kasikornbank.com>; Thitimap <thitima_49@hotmail.com>
Sent: Sun, October 18, 2009 10:21:18 PM
Subject: Emailing: แนวข้อสอบการจัดการการเงิน

 
The message is ready to be sent with the following file or link attachments:

แนวข้อสอบการจัดการการเงิน


Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น