วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} FW: รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ้ด้านที่ดีที่สุดในเมืองไทย


 


 

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ้ด้านที่ดีที่สุดในเมืองไทย ส่งต่อได้บุญน๊ะ

เผื่อว่าใครมีญาติๆ หรือเพื่อนๆ กาลังป่วยอยู่ แล้วไม่รู้จะไปหาหมอเก่งๆ ที่ไหน ..
 

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีที่สุด ในเมืองไทย

ประสาททางยา
1.
ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา)
2.
ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช)
3.
ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา)
4.
น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ (กรุงเทพฯ)

ทางเดินอาหาร
1.
ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา)
2.
ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา)
3.
ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จุฬา)
4.
น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)

เด็ก
1.
น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา)
2.
พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช)
3.
พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (กรุงเทพฯ)
4.
น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)

ผ่าตัดทั่วไป
1.
น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร)
2.
น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา)
3.
น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา)
4.
น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (ศิริราช)

สูติกรรม
1.
ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช)
2..
น.พ.ประมวล วีรุตเสน (จุฬา)
3.
น.พ.ไพจิตร เจริญขวัญ (ราชวิถี)
4.
น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รามา)

ผิวหนัง
1.
พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (แจ่มจันทร์)
2.
พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (พระมงกุฏ)
3.
พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา)
4.
พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังสรรค์ (สถาบันโรคผิวหนัง)

หู คอ จมูก
1.
น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ)
2.
น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (สหการแพทย์)
3.
น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา)
4.
น.พ.ประธาน สูตะบุตร (กรุงเทพฯ)
5.
พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)

ตา
1.
น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา)
2.
น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ)
3.
น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา)
4.
พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)

หัวใจและหลอดเลือด
1.
น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (ศิริราช)
2.
พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา)
3.
น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)

ไต
1.
น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา)
2.
น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช)
3.
พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ)
4.
น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)

ปอด
1.
น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (กรุงเทพฯ)
2.
น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช)
3.
น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รามา)
4.
น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)

กระดูก
1.
น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช)
2.
น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (ภูมิพล)
3.
น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา)
4.
พลตรีสุปรียา โมคขเวช (พระมงกุฏ)


__._,_.___****************************************************************
Disclaimer for all transmissions

This transmission may contain information that is privileged, confidential, legally privileged, and/or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or use of the information contained herein (including any reliance thereon) is STRICTLY PROHIBITED. Please notify the sender that you have received this email in error by replying to the email or telephoning. If you received this transmission in error, please immediately contact the sender and destroy the material and any copies of it in its entirety, whether in electronic or hard copy format.

Although this transmission and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Ayudhya Fund Management Co.,Ltd., as applicable, for any loss or damage arising in any way form its use.

*******************************************************************


Windows Live™ Hotmail®: Celebrate the moment with your favorite sports pics. Check it out.


NEW mobile Hotmail. Optimized for YOUR phone. Click here.

 

 

=====================================
 
IMPORTANT. This e-mail is intended solely for the recipient(s) name above. 
If you are not the intended recipient, any type of your use is prohibited.  Any 
information, comment or statement contained in this e-mail, including any 
attachments (if any)  are those of the author and are not necessarily endorsed by 
Charoen Pokphand Foods PCL (CPF).  CPF shall, therefore,  not be liable or 
responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus 
transmitted by his e-mail.

 แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ถูกพบอยู่กับ Buddy! แท็กรูปของคุณแล้วลุ้นคว้ารางวัลอันน่าตื่นตาตื่นใจ คลิกที่นี่เลย

แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

Buddy ครบ 10 ปี มาสร้าง Strip การ์ตูนสำหรับปาร์ตี้เพื่อชนะรางวัล $1,000 คลิกที่นี่เลย

Keep your friends updated— even when you're not signed in.

Windows 7: Unclutter your desktop. Learn more.

Windows Live: Make it easier for your friends to see what you're up to on Facebook.

Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.

Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.

Keep your friends updated— even when you're not signed in.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น