วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} เรื่องตลกขำขันให้แง่คิด


 

IT IS NOT A STORY BUT A TRUE INCIDENT THAT HAPPENED IN AMERICA.
อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดในอเริกา

An Indian man walks into a bank in New York City and asks for
ชาวอินเดีย เดินเข้าไปในแบงค์ที่นิวยอร์ก

the loan officer. He tells the loan officer that he is going
แล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แล้วก็บอกว่า

to India on business for two weeks and needs to borrow $5,000.
จะไปทำธุระที่อินเดีย 2 อาทิตย์ จะขอกู้เงิน 5,000 ดอลลาร์

The bank officer tells him that the bank will need some form of
เจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งว่าจะขอ

security for the loan, so the Indian man hands over the keys to
หลักทรัพย์ค้ำประกัน ชาวอินเดียเลยโชว์กุ­แจรถ

a new Ferrari parked on the street in front of the bank. He
เฟอรารี่คันใหม่เอี่ยมที่จอดบนถนนหน้าแบงค์

produces the title and everything checks out. The loan officer
เค้าแสดงหลักฐานและตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

agrees to accept the car as collateral for the loan.
ตกลงที่จะรับรถคันนั้นไว้เป็นหลักประกัน

The bank's president and its officers all enjoy a good laugh at
ประธานธนาคารและเจ้าหน้าที่ทุกคนหัวเราะเยาะ

the Indian for using a $250,000 Ferrari as collateral against
ที่ชาวอินเดียนำรถเฟอรารี่คันละ 250,000 ดอลลาร์ มาเป็นหลักประกัน

a $5,000 loan. An employee of the bank then drives the Ferrari
เงินกู้แค่ 5,000 ดอลลาร์ แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ขับเฟอร์รารี่

into the bank's underground garage and parks it there.
เข้าไปจอดในที่จอดรถใต้ดินของธนาคาร

Two weeks later, the Indian returns, repays the $5,000 and
2 อาทิตย์ต่อมา ชาวอินเดียคนนั้นกลับมา พร้อมชำระเงินกู้ 5,000 ดอลลาร์

the interest, which comes to $15.41.The loan officer says, และดอกเบี้ย 15.41 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อกล่าวว่า

"Sir, we are very happy to have had your business, and this "
ท่านครับ ทางเรามีความยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันและ

transaction has worked out very nicely, but we are a little
ธุรกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี แต่ว่าเราสงสัยนิดหน่อย

puzzled. While you were away, we checked you out and found
คือ ตอนที่ท่านไม่อยู่ เราตรวจสอบแล้วพบว่า

that you are a multi millionaire. What puzzles us is, why
ท่านเป็นมหาเศรษฐี สิ่งที่เราสงสัยคือ

would you bother to borrow "$5,000".
ทำไมท่านต้องเดือดร้อนมากู้เงินแค่ 5,000 ดอลลาร์ด้วย"

The Indian replies: "Where else in New York City can I park
(ทึ่งมาก) ชาวอินเดียคนนั้นตอบว่า "แล้วมีที่ไหนในนิวยอร์ก ที่ผมจะจอด

my car for two weeks for only $15.41 and expect it to be there
รถของผม เป็นเวลา 2 อาทิตย์ โดยเสียค่าจอดแค่ 15.41 ดอลลาร์ พร้อมทั้ง

when I return'"
คาดหมายได้ว่า มันจะยังอยู่เมื่อผมกลับมา"!!!

Ah, the mind of an Indian...
อืมมม ก้นบึงในจิตใจชาวอินเดีย

This is why India is shining.
ไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมอินเดียถึงสว่าง เอ๊ย ถึงกำลังเจริ­ญเติบโตอย่างเร็ว
Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น