วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} นัยอันล้ำลึก......ของคำ "ขอบคุณ..."Original Size: 1000 x 800
 Scaled Size: 1000 x 800


01027_01.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_02.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_03.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_04.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_05.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_06.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_07.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_08.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_09.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_10.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_11.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_12.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_13.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_14.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562


01027_15.jpg


Original Size: 1000 x 562
 Scaled Size: 1000 x 562

Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from Hotmail®.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น