วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: การดู ฉลากที่ติดบนผลไม้จากต่างประเทศ


 

From: pattarakorn@jibuhin.co.th
To: juimuang@hotmail.com; mongkol-c9@hotmail.com; anantakul_ting@hotmail.com; sawatdee508@hotmail.com; production2-bk@cfmholdings.com; charin521@gmail.com; nikorn@jibuhin.co.th; na_pmat@yahoo.com; kritsada@jibuhin.co.th; boysenberry_kit@hotmail.com; kanakorn@toshibamachineth.co.th; wongsanga@yahoo.com; bigjew@windowslive.com; jitpittayanupap@hotmail.com; dearsmooth@gmail.com; chanathun@gmail.com; kitisak_aaa@hotmail.co.th; tanom@exedy.co.th; panuwan@mclogi.net; phachpichatpt@hotmail.com; auy_pitsinee@hotmail.com; tanakit@mikasa.co.th; yaowalux_enjoy@hotmail.com
Subject: Fw: การดู ฉลากที่ติดบนผลไม้จากต่างประเทศ
Date: Wed, 24 Mar 2010 15:48:13 +0700

 
----- Original Message -----
From: Sahatchet
Sent: Wednesday, March 24, 2010 3:36 PM
Subject: FW: การดู ฉลากที่ติดบนผลไม้จากต่างประเทศ

 

 


 


 

 Soso

 

 

Note the #s on the Fruit Label   รู้ไว้ใช่ว่า : ฉลากบนผลไม้

fruit stickers

Conventional Fruit Labels  - Four digits starting with 4  

ฉลากผลไม้ทั่วไป - มีตัวเลขสี่หลัก ขึ้นต้นด้วย 4  เช่น 4xxx

Organic Fruit Labels - Five digits and starts with number 9  

ฉลากผลไม้ Organic (ผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี) - มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 9  เช่น 9xxxx

Genetically Modified Fruits (GMO) -Start with the digit 8

ฉลากผลไม้ GMO (ผลไม้ที่ปลูกโดยใช้พันธ์ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม)
-
มีตัวเลขห้าหลัก ขึ้นต้นด้วย 8  เช่น 8xxxx

So next time you go shopping, remember these critical numbers and know how to avoid purchasing inorganic and GMO fruits. Shop Safe :
This is good to know because stores aren't obligated to tell you if a fruit has been genetically modified .

ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกซื้อผลไม้ จำไว้ว่าตัวเลขสำคัญที่คุณควรรู้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการซื้อผลไม้ที่มีสารเคมีและผลไม้ GMO

So if you come across an apple in the store and it's label is 4922, it's a conventional apple grown with herbicides and harmful fertilizers.

ดังนั้น ถ้าคุณเห็นแอปเปิ้ล ที่มีรหัส 4922 แปลว่า แอปเปิ้ลนี้เป็นแอปเปิ้ลทั่วๆ ไป ที่ปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยปกติ    

If it has a sticker 99222, it's organic and safe to eat.

ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส 99222 แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ปลูกโดยวิธีปลอดสารเคมี และปลอดภัย  

If it says 89222, then do not buy!!!!  It has been
genetically modified (GMO).
ถ้าแอปเปิ้ลติดสติ๊กเกอร์ มีรหัส 89222 อย่าซื้อ!!!
แสดงว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO)
 
 

 

 

--
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MPPM15"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ mppm15nida@googlegroups.com
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
mppm15nida+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
http://groups.google.co.th/group/mppm15nida?hl=th
 
MPPM15@NIDA

--------------------------------------------------------------------------------------------
This e-mail is intended solely for the recipient(s) named above and any other use is prohibited. Any views or opinions presented in this e-mail are those of the author and are not necessarily endorsed by the Bank of Thailand (BOT). The BOT does not accept any responsibility for the contents of this message or the consequences of any actions taken on the basis of the information provided. The BOT accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this e-mail.

 Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น