วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ตามบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ------------------------------------------------------- Sponsored links: Rock Hard Erections. All New Formula Attacks the Root Fast www.capitolbird.org/pharma.html


 

Date: Wed, 14 Jul 2010 04:22:21 -0700
From: lekvara@yahoo.com
Subject: Fw: ตามบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
To: somvichai@unitedfoods.com
CC: Joh417@hotmail.com--- On Tue, 7/13/10, koy sirimanapong <koky_koy@hotmail.com> wrote:

From: koy sirimanapong <koky_koy@hotmail.com>
Subject: ตามบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
To: "อ.เล็ก (GSC)" <lekvara@yahoo.com>
Date: Tuesday, July 13, 2010, 5:18 AM
 
ถึงนิสิต  y-12 ที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ รีบดำเนินการตามที่ทางวิชาการ
โดยด่วน มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่จบพร้อมเพื่อนและไม่ได้ขึ้นรับปริญญา
ในปีนี้น๊ะจ๊ะ 
ถึง อ.เล็ก
 
ทางฝ่ายวิชาขอรบกวนอาจารย์เล็กช่วยตามนิสิต ดังต่อไปนี้ให้ส่ง Abstract ไทย-อังกฤษ ที่ปรับ Format เรียบร้อยแล้ว
มาให้ทางฝ่ายวิชาการเพื่อทำเรื่องเสนอจบของนิสิตภายในวันที่ 14 ก.ค.53 (ด่วน)
1.คุณเนติวัฒน์ (เอกพงศ์) เครือคำน้อย
2.คุณธีระกิจ  เตคุณาทร
3.คุณปฐิมา  ศรีสกุลปักษ์
4.คุณศิริพล  แก่นศักดิ์ศิริ
5.คุณสุรเชษฐ์ สกุลานนท์
6.คุณอุษณีย์ พ้นภัยพาล
7.คุณวราภรณ์  วงศ์วิลาศ
8.คุณสมบูรณ์  วิมลวงศ์
9.คุณสำเริง  บุญวิเชียร
10.คุณหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
11.คุณฐิติมา  ผาใต้
12.คุณรัชดาภรณ์  กลิ่นชั้น
13.คุณธีรวัฒน์  รัตนพลที
14.คุณวรัชยา  สมบูรณ์พร้อม
15.คุณณภิชยา  หอมกลิ่น
16.คุณธิดารัตน์  ใจรักเรียน
17.คุณนวรัตน์  เชี่ยวประสิทธิ์
18.คุณวิชญะ  ดีสุดจิตร
19.คุณวิมลรัตน์  จันทวงษ์
20.คุณสมคะเน  บุณยรัตพันธุ์
21.คุณสายันต์  วิศิษฎ์ศักดาเดช
22.คุณสุเทพ  เจริญวิวัฒนพงษ์
23.คุณวิมลรัตน์  อึ้งสกุล
24.คุณยุวดี  เผือกสะอาด
 
ส่งที่ E-mail mba_gsc@yahoo.com หรือ koky_koy@hotmail.com
 
ขอบคุณค่ะ
ปล. หนูได้ส่ง SMS แจ้งในเบื้องต้นแล้วค่ะ แต่รบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งอีกครั้งด้วยค่ะ
 


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น