วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

RE: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53

ตกลงวันเสาร์นี้ จะมีใครมาร่วมยินดีกับ  ความสุดยอดโคตะระ ของ y12/2 บ้างครับ
                                                                                                         โจ

--- เมื่อ จ., 5/7/10, Jirasak Lekkhong <l.jirasak@hotmail.com> เขียน:

จาก: Jirasak Lekkhong <l.jirasak@hotmail.com>
เรื่อง: RE: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
ถึง: mbay12@googlegroups.com
วันที่: วันจันทร์, 5 กรกฎาคม 2010 18:04 น.

ยินดีด้วย โจ้ และ นพ ครับ.
 
ห้อง Y12/2 สุดยอดโคตระ มีทุกสิ่งทีควรมี. 
 
โอ๋
 

From: chamnaun@thaiarai.co.th
To: mbay12@googlegroups.com
Subject: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
Date: Mon, 5 Jul 2010 11:34:21 +0700

          ขอเชิญเพื่อนๆนิสิต Y12/2 ไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนของเราที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 10/7

                   โจ้   รางวัล President Award

                นพ  รางวัล Dean Award

          ขอแสดงความยินดีก่อนล่วงหน้าครับ

                             พี่นงค์

 

---------- Forwarded message ----------
From: aon waaon <waaon@hotmail.com>
Date: 2010/7/4
Subject: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
To: boonarp@hotmail.com, noppy12@gmail.com, chalinee_12@hotmail.com, p_pamit253@hotmail.com, manayingmate@hotmail.com, nongpanga_j@pgs.co.cu.th, xpookeng@hotmail.com, nrittihan@gmail.com, P'Nok <unjikung@hotmail.com>, neneepulse@hotmail.com, t_wongthong@yahoo.co.th, lovejoh@hotmail.com, พี่แหม่ม MBA <sunisakaeosawan@hotmail.com>, Preeyaporn Makulwong <sugarcane_gsc@hotmail.com>, P'Jib MHS <kanokporn.ch@rd.go.th>, P'Som <orange_mba@hotmail.com>, lek0200@hotmail.com, "A.Aungnapa" <aungnapa@bims.buu.ac.th>

 
เรียน  คุณบุญณรงค์  เพชรสงคราม (MBA-Inter รุ่น 6 บางแสน)
       คุณนพดล  สาขาชาติ (Y-MBA รุ่น 12/2 บางแสน)
       คุณชาญชัย  เลิศงามมงคลกุล (Ex-MBA รุ่น 22/2 กรุงเทพฯ)
       คุณกรกนก  พรหมมินทร์ (Y-MBA รุ่น 11 สระบุรี)
       คุณวรารัตน์  มานะยิ่งเมต (Y-MBA รุ่น 11 สระบุรี)
       คุณนงพงา  จางวางกร (Y-MBA รุ่น 12 ระยอง)
       คุณนพดล  ฤทธิหาญ (Y-MBA รุ่น 12 ระยอง)
       คุณสายสุดา  พานย้อย (MBA-PM รุ่น 5 นนทบุรี)
       คุณปราณี  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล (MBA-PM รุ่น 5 นนทบุรี)
       คุณวงทอง  กิติเลิศ (MBA-PM รุ่น 1 แม่ฮ่องสอน)
 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญรับโล่รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละศูนย์เรียนรองจาก 4.00 ) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูก่อน)
ณ ห้องประชุม 300 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือเชิญ และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มาด้วยแล้ว
 
หมายเหตุ หากวันดังกล่าวท่านติดภารกิจ ขอให้ท่านส่งผู้แทนรับโล่ด้วยนะคะ
 
 
วรารัตน์  เจนเขา
  ผู้ประสานงาน

 
 
 
 
 
 
 
................................................................ 
 
           วรารัตน์ เจนเขา
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
   038-394900 ต่อ 103

 




Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

 
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น