วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

RE: ตอบกลับ: FW: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53

ใครว่าน้องเรา เดี๋ยวเหอะ 5555 ได้ยากนะโว้ยแบบก็อดน่ะ

 

From: mbay12@googlegroups.com [mailto:mbay12@googlegroups.com] On Behalf Of :o:-sAwVaKoN -:o:
Sent: Tuesday, July 06, 2010 2:25 PM
To: ople
Subject: RE: ตอบกลับ: FW: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53

 

แล้วไม่มีใครร่วมยินกะคุณสุพัฒนาเลยหรอ
 


Date: Tue, 6 Jul 2010 13:08:41 +0800
From: kiattisak_m@yahoo.co.th
Subject:
ตอบกลับ: FW: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
To: mbay12@googlegroups.com

ยินดีด้วยน๊ะ คร๊าบ ๆ

 

โก้  ไปด้วยน๊ะ--- เมื่อ อ., 6/7/10, Sayan Visitsakdadech <v_sayan@hotmail.com> เขียน:


จาก: Sayan Visitsakdadech <v_sayan@hotmail.com>
เรื่อง: FW: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
ถึง: "MBA 12/2 MBA 12/2" <mbay12@googlegroups.com>
วันที่: วันอังคาร, 6 กรกฎาคม 2010 11:21 น.

ยินดีด้วยเช่นกันนะครับ.......

ว่าแต่นพโจ้เราจะไปเปิดวง!.....( เลี้ยงฉลองนะ! )

ที่ไหนกันดีน๊า.........Subject: Re: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
To: mbay12@googlegroups.com
From: jenny_gozzila@hotmail.com
Date: Tue, 6 Jul 2010 01:47:09 +0000

ยินดีด้วยน่ะค่ะ แต่เค้าน่าจาให้ 3.00 ด้วยเน่อะSent from my BlackBerry® by dtac.


From: surachai phetsuwan <suphet@yahoo.co.th>

Sender: mbay12@googlegroups.com

Date: Mon, 5 Jul 2010 23:51:34 +0800 (SGT)

To: <mbay12@googlegroups.com>

ReplyTo: mbay12@googlegroups.com

Subject: RE: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล ่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉ ลี่ยสูงสุดของศูนย์เร ียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก. ค.53

 

ตกลงวันเสาร์นี้ จะมีใครมาร่วมยินดีกับ  ความสุดยอดโคตะระ ของ y12/2 บ้างครับ

                                                                                                         โจ

---
เมื่อ จ., 5/7/10, Jirasak Lekkhong <l.jirasak@hotmail.com> เขียน:


จาก: Jirasak Lekkhong <l.jirasak@hotmail.com>
เรื่อง: RE: {MBAY12/2} FW: ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
ถึง: mbay12@googlegroups.com
วันที่: วันจันทร์, 5 กรกฎาคม 2010 18:04 น.

ยินดีด้วย โจ้ และ นพ ครับ.
 
ห้อง Y12/2 สุดยอดโคตระ มีทุกสิ่งทีควรมี. 
 
โอ๋
 


From: chamnaun@thaiarai.co.th
To: mbay12@googlegroups.com
Subject: {MBAY12/2} FW:
ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
Date: Mon, 5 Jul 2010 11:34:21 +0700

          ขอเชิญเพื่อนๆนิสิต Y12/2 ไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนของเราที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 10/7

                   โจ้   รางวัล President Award

                นพ  รางวัล Dean Award

          ขอแสดงความยินดีก่อนล่วงหน้าครับ

                             พี่นงค์

 

---------- Forwarded message ----------
From: aon waaon <waaon@hotmail.com>
Date: 2010/7/4
Subject:
ขอเชิญรับโล่ห์รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของศูนย์เรียนรองจาก 4.00) วันที่ 10 ก.ค.53
To: boonarp@hotmail.com, noppy12@gmail.com, chalinee_12@hotmail.com, p_pamit253@hotmail.com, manayingmate@hotmail.com, nongpanga_j@pgs.co.cu.th, xpookeng@hotmail.com, nrittihan@gmail.com, P'Nok <unjikung@hotmail.com>, neneepulse@hotmail.com, t_wongthong@yahoo.co.th, lovejoh@hotmail.com,
พี่แหม่ม MBA <sunisakaeosawan@hotmail.com>, Preeyaporn Makulwong <sugarcane_gsc@hotmail.com>, P'Jib MHS <kanokporn.ch@rd.go.th>, P'Som <orange_mba@hotmail.com>, lek0200@hotmail.com, "A.Aungnapa" <aungnapa@bims.buu.ac.th>

 
เรียน  คุณบุญณรงค์  เพชรสงคราม (MBA-Inter รุ่น 6 บางแสน)
       คุณนพดล  สาขาชาติ (Y-MBA รุ่น 12/2 บางแสน)
       คุณชาญชัย  เลิศงามมงคลกุล (Ex-MBA รุ่น 22/2 กรุงเทพฯ)
       คุณกรกนก  พรหมมินทร์ (Y-MBA รุ่น 11 สระบุรี)
       คุณวรารัตน์  มานะยิ่งเมต (Y-MBA รุ่น 11 สระบุรี)
       คุณนงพงา  จางวางกร (Y-MBA รุ่น 12 ระยอง)
       คุณนพดล  ฤทธิหาญ (Y-MBA รุ่น 12 ระยอง)
       คุณสายสุดา  พานย้อย (MBA-PM รุ่น 5 นนทบุรี)
       คุณปราณี  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล (MBA-PM รุ่น 5 นนทบุรี)
       คุณวงทอง  กิติเลิศ (MBA-PM รุ่น 1 แม่ฮ่องสอน)
 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญรับโล่รางวัล Dean Award (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละศูนย์เรียนรองจาก 4.00 ) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูก่อน)
ณ ห้องประชุม 300 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือเชิญ และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มาด้วยแล้ว
 
หมายเหตุ หากวันดังกล่าวท่านติดภารกิจ ขอให้ท่านส่งผู้แทนรับโล่ด้วยนะคะ
 
 
วรารัตน์  เจนเขา
  ผู้ประสานงาน

 
 
 
 
 
 
 
................................................................ 
 
           วรารัตน์ เจนเขา
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
   038-394900 ต่อ 103

 

 


Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

 
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection. Sign up now.

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5253 (20100705) __________

 

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

 

http://www.eset.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5253 (20100705) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com


This eletronic message (and any attachments) contains information from the company that is confidential, proprietary, privileged otherwise protected by law. The information is intended solely for the named addresses (or a person responsible for delivering it to the addresses). If you are not the intended recipient of this message, you are not authorized to read, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this message in error, please destroy the message or delete it from your system immediately and notify the sender.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น