วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} FW: review น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น      


Subject: review น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
Date: Wed, 7 Oct 2009 08:46:52 +0700
From: Ravin.Petcharat@Swarovski.com
To: SGT-DLSystemControlling@SWAROVSKI.COM

ธารมรกตแห่งป่าตะวันตก


                                     อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีเนื้อที่ประมาณ 957,500 ไร่ หรือ 1,532 ตารางกิโลเมตร

                                      ความเป็นมา : เนื่องจากป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควใหญ่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ มีสภาพป่าสมบูรณ์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำพุร้อน ถ้ำ และทะเลสาบ ทั้งเพื่อเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2523 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 71/2523 ลงวันที่ 11 มกราคม 2523 ให้นายนิสัย ฟุ้งขจร นักวิชาการป่าไม้ 5 ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณทำการสำรวจพื้นที่ ประกอบกับในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 นายผ่อง เล่งอี้ ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรมป่าไม้ มีโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ ดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้แต่งตั้งคณะสำรวจของจังหวัดทำการสำรวจด้วยเช่นกัน ซึ่งพบว่า พื้นที่ป่ามีสภาพภูมิประเทศและทิวทัศน์สวยงาม มีลักษณะทางธรรมชาติที่เด่นหลายแห่งเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

                                       กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรดำเนินการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 38 ของประเทศ

 

การเดินทาง

 

1. เส้นทางจากเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผ่านทางแยกเข้าน้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ สภาพเส้นทางเป็นถนนลูกรัง ในช่วงหน้าฝนถนนจะขรุขระมาก เป็นถนนเลียบขอบทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ไปจนถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 45 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะสำหรับรถกระบะ

2. เส้นทางเอราวัณ-ศรีสวัสดิ์ ถึงท่าแพห้วยแม่ละมุ่น ข้ามจากฝั่งแม่ละมุ่นโดยแพขนานยนต์มายังศรีสวัสดิ์ ใช้เวลา 15 นาที จากนั้นขับรถต่ออีกประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงท่าแพที่ 2 ข้ามจากศรีสวัสดิ์ทางแพขนานยนต์มายังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ใช้เวลา 45 นาที ขับรถต่อจากท่าแพอีกประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
เส้นทางนี้เหมาะสำหรับรถเก๋ง และรถตู้

 

 

การไปเที่ยวครั้งนี้ เราเลือกเดินทางในแบบที่ 2 คือข้ามแพ โดยมุ่งหน้าจากกาญจนบุรี มาถึงเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วเลี่ยงเส้นทางเข้าเขื่อน เพื่อมุ่งหน้าไปยังแพ

 

IMG_9439.jpg

 

เส้นทางไปแพ เป็นทางขึ้นเขาลงเขา มีโค้งมากมาย ทำให้รถเคลื่อนตัวไปได้ช้า ถนนที่ใช้เป้นถนนลาดยาง

 

IMG_9453.jpg

 

พอมาถึง ท่าแพห้วยแม่ละมุ่น ก็มารอแพสักพักใหญ่ๆๆๆ กว่าแพจะออก ใช้เวลาประมาณ ครึ่งชม. กว่าจะข้ามไปอีกฝั่งได้

IMG_9461.jpg

 

ภาพข้างบน เป็นรูปแพที่พวกเราใช้ข้ามกัน มีห้องน้ำในตัว พร้อมเลย

IMG_9458.jpg

 

ส่วนข้างบนนี้ เป็นที่นั่งคนขับ คนขับชอบไม่มานั่งขับ สงสัยมีระบบ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

IMG_9467.jpg

 

เครื่องยนต์ของแพ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เท้ง

 

IMG_9477.jpg

 

แพที่มาจากอีกฝั่ง มีรถลงมาเกือบเต็มแพ

 

พอเดินทางมาถึงฝั่ง พวกเราก็เดินทางต่อไปยังแพที่สอง เส้นทางไปแพที่ 2 มีลักษณะเป้นดินลูกรัง

DSCF0386.JPG

 

พอมาถึงแพที่ 2 ก็ต้องมานั่งรอ แพอีกเช่นเคย โดยใช้เวลาในการเดินทางของแพนี้ ประมาณ 1 ชม 15 นาที รวมเวลารอแพแล้ว

 

IMG_9536.jpg

 

ระหว่างรอแพออก ก็เลยถ่ายรูปบรรยากาศ รอบๆมาให้ชมกัน

IMG_9519.jpg

 

IMG_9565_1.jpg

 

รอมาได้สักพัก แพเริ่มออกเดินทาง

IMG_0129.jpg

 

พอมาถึงอีกฝั่งจะมีบ้านของคนขับแพอยุ่ มีร้านค้า ร้านกินข้าวอยู่ด้วย

IMG_9704.jpg

 

หลังจากข้ามแพมาถึงฝั่ง พวกเราก็มุ่งหน้าสู่ อช.เขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยเส้นทางที่เป็นลูกรัง จึงทำให้ใช้เวลาในการเดินทางมากไปหน่อย

แต่ทางแบบนี้ ก็ท้าทายดี เสียดายไม่มีรถขับมาเอง

 

พอมาถึงที่พัก ก็เจอฝนนิดหน่อย และก้มืดพอดี เลยไม่ยังได้ไปถ่ายรูป

พอเช้ามาก็ออกเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

 

IMG_9841.jpg

 

ข้างบนเป้นรูปบ้านพัก ที่พวกเราเข้าพักกัน มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

 

พอสายๆ ก็เดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งแบ่งเป็น 7 ชั้น ดังนี้

 

ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า

IMG_0039.jpg

 

ชั้นนี้ น้ำแรงมากๆ มีต้นตะเคียนอยู่ที่น้ำตก ให้ผู้คนได้มาไหว้กัน

 

IMG_0041.jpgIMG_0045.jpg

 

IMG_0052.jpgIMG_0054.jpg

 

ชั้นต่อมาคือ ดงผีเสื้อ แต่ไม่เห็น ผีเสื้อสักตัวเดียว

IMG_0019.jpg

 

IMG_0021.jpgIMG_0015.jpg

 

เส้นทางเดินทางไปสู่แต่ละน้ำตกจะมีลักษณะเป็นป่าไผ่

IMG_9945.jpg

 

IMG_9977.jpg

 

ชั้นต่อมา ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง หลงจิงๆ เพราะน้ำไหลมาแล้วก็หายไป เนื่องจากมีทางน้ำ ใต้ดิน

 

IMG_9963.jpg

 

IMG_9956.jpg

 

IMG_9958.jpg

 

ระหว่าง ชั้น ที่ 4 กับชั้นที่ 5 มีน้ำตกเล็กๆ อยู่ริมทางเห็นสวยดี เลยเข้าไปถ่ายมา

IMG_9927.jpgIMG_9932.jpg

 

ชั้นที่ไป คือชั้นที่ 4 ว่ากันว่าเป็นชั้นที่ สวยที่สุด ใกล้จุดกางเต้นท์มากที่สุด

 

IMG_9879.jpg

 

IMG_9865.jpg

 

IMG_9848.jpg

 

ชั้นต่อมา ชั้นที่ 3 วังผาหน้า

IMG_0078.jpg

 

ชั้นนี้ มีคนเล่นน้ำเป้นจำนวนมาก

 

IMG_0079.jpgIMG_0087.jpg

 

ชั้นต่อมา ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น

IMG_0093.jpg

IMG_0094.jpg

 

ชั้นสุดท้าย ชั้นที่ 1 ดงว่าน

IMG_0105.jpg

 

IMG_0106.jpg

 

จากน้ำตกมาดูต่อที่ร้านค้าใน อช. อาหารที่นี้ รสชาติอร่อยๆ ราคาไม่แพง

IMG_9883.jpgIMG_9885.jpgIMG_9887.jpgIMG_9888.jpg

 

จากการเดินทางไปน้ำตกห้วยแม้ขมิ้น ถือว่าได้ชมความงามของธรรมชาติมาพอสมควร คิดว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปอีกครั้งแน่ๆ ครั้งหน้าจะลุยเอาเต้นท์มากางนอนฟังเสียงน้ำตกให้ได้

 

ลากันด้วยภาพบรรยากาศในเขื่อน แบบพานอรามา

Pano.jpg

 

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Best Regards,

Ravin Petcharat

 

SWAROVSKI GEMSTONES (THAILAND) LTD.
Ravin Petcharat
Programmer, System Controlling Department
333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, General Zone,
Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakarn, Thailand 10540
mailto:Ravin.Petcharat@swarovski.com
Tel.: +66 2706 7861 Ext.414
Fax: +66 2706 7880
http://www.swarovski.com
This communication may contain information that is legally privileged, confidential or exempt from disclosure.  If you are not the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, or

copying of this communication is strictly prohibited.  Anyone who receives this message in error should notify the sender immediately by telephone or by return e-mail and delete this communication

entirely from his or her computer.

ข้อความที่สื่อสารนี้อาจบรรจุข้อมูลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นความลับ หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการเปิดเผย หากท่านมิใช่ผู้รับตามความประสงค์ของผู้ส่ง โปรดทราบว่า ท่านห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำสำเนาข้อความสื่อสารนี้โดยเด็ดขาด ท่านที่ได้รับข้อความนี้โดยผิดพลาดควรแจ้งผู้ส่งโดยทันที ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์และทำการลบข้อความที่สื่อสารนี้ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.

Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น