วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: กรุณาส่งข่าวให้คนพิการด้วย "เรียนฟรี กินฟรี ที่อยู่สะดวก ได้งานดี ชีวีสดใส"


 
  Please Forward
ข่าวฝากถึงคนพิการ
(ที่หลายคนยังเข้าไม่ถึง Internet) ผ่านทุกท่านที่เข้าถึง Mail นี้ ช่วยพิมพ์หรือบอกข่าวต่อคนพิการที่ท่านรู้จักด้วย ขอบคุณ ขอบคุณ...

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  รับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียน 2/2553   (เริ่มเรียน พฤษภาคม 2553)
“เรียนฟรี กินฟรี ที่อยู่สะดวก ได้งานดี ชีวีสดใส”


โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ แล้วสอบคัดเลือก ทั้งที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และสถานที่สอบในต่างจังหวัด

เหนือ  9 มีนาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 เชียงใหม่

อิสาน  16 มีนาคม โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น
อิสาน  20 มีนาคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย  

ใต้  16 มีนาคม ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่น?งของมนุษย์ จังหวัด สงขลา

และ 2 เมษายน ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา__._,_.___


 
 


FREE Animations for your email - by IncrediMail! Click Here!

Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น