วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} [Fwd: Be careful 12-12 March 2010]

 

 


From: Tassanee Wiwatchaiyawong [mailto:tassanwi@honda.th.com]
Sent: Wednesday, March 10, 2010 5:29 PM
Subject: Fw: ¤Óá¹Ð¹Ó㹡Òû¯ÔºÑµÔµ¹12-14 ÁÕ¹Ò¤Á 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Be careful 12-12 March 2010
From: "Sunisa Supapol" <sunisa.supapol@thns.co.th>
Date: Wed, 10 March, 2010 1:00 pm
To: "Ong-Ard Rungsirodkomol" <ong-ard@thns.co.th>
"Psn Department \(Factory2\)" <psn2@thns.co.th>
"'Psn Department '" <psn@thns.co.th>
phaijittra.phanikhom@email.thns.co.th
"'Imkt Department'" <imkt@thns.co.th>
"'Mkt Department'" <mkt@thns.co.th>
"'Komon Kkulswasdi'" <komon.kulswasdi@email.thns.co.th>
"'Acc Department '" <acc@thns.co.th>
"'IT Department'" <it@thns.co.th>
"'Production Control Department'" <productionc@thns.co.th>
"Purchasing Department" <pch@thns.co.th>
"Production Group" <productiongroup@thns.co.th>
"Engineer Department" <eng@thns.co.th>
"Quality Control Group" <qcgroup@thns.co.th>
ia@email.thns.co.th
Cc: "'Montri Raksrisak'" <montri@thns.co.th>
--------------------------------------------------------------------------

_____

From: Tassanee Wiwatchaiyawong [mailto:tassanwi@honda.th.com]
Sent: Wednesday, March 10, 2010 5:29 PM
Subject: Fw: คำแนะนำในการปฏิบัติตน12-14 มีนาคม 2553


<http://together/mailpopup.php?ID=8859>

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น