วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

RE: {MBAY12/2} แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล

คำตอบข้อ3 ส่อว่าจะเสียเอกราชแร้วคับ พี่โอ๋

 


From: mbay12@googlegroups.com [mailto:mbay12@googlegroups.com] On Behalf Of Jirasak Lekkhong
Sent: Saturday, March 06, 2010 3:16 PM
To: mbay12@googlegroups.com
Subject: RE: {MBAY12/2} แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล

 


 


Date: Fri, 5 Mar 2010 08:30:31 +0700
Subject: {MBAY12/2}
แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล
From: noppy12@gmail.com
To: mbay12@googlegroups.com

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการนัดกินเหล้าของกลุ่มเพื่อนๆ Y12/2 ใน หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้สอบถามขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ด้วย

และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ü  ในช่อง c หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ดังต่อไปนี้ คือ ข้อใดที่ท่านอยากตอบก็ตอบ ข้อใดที่ท่านไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ

1. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการนัด พบปะสังสรรค์ กัน

 ___ ก. ช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2553

 ___ ข. ช่วงวันที่ 15-21 มีนาคม 2553

 ___ ค. ช่วงวันที่ 22-28 มีนาคม 2553

 _x_ ง. ช่วงไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม

 ___ จ. ช่วง _____________________ นี้แล้วกัน

 

2. ท่านคิดว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่สุด ในการสังสรรค์ครั้งนี้

 ___ ก. ที่ _____________________

 ___ ข. เหมือนข้อ ก.

 ___ ค. เหมือนข้อ ข.

 _x_ ง. ที่ไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม

 

3. ท่านคิดว่าท่าน อยากมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ___ ก. อยากดิ ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว

 __ ข. ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าวางหรือเปล่า (แนวงองแง อ่อนแอ พวกต้องขออนุญาติทางบ้านก่อน)

 _x_ ข. แน่ใจ (แต่ต้องขออนุญาติทางบ้านก่อน)

 ___ ค. ไม่ไปหรอก เบื่อ (พวกติดละครหลังข่าว)

 ___ ง. อยากไป แต่ขอช่วนน้องๆ ... ไปด้วยได้เปล่า (พวกนิสัยดี มีความโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ)

 

Thansks.


--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


Hotmail: Free, trusted and rich email service. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น