วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

RE: ข่าวดี {MBAY12/2} ผลสอบ บ/ช.


 พี่ โก้ การเงินออกยังอ่ะ....
 
จะมีข่าวดีม่ะ

Date: Fri, 5 Mar 2010 17:21:41 +0800
From: kiattisak_m@yahoo.co.th
Subject: ข่าวดี {MBAY12/2} ผลสอบ บ/ช.
To: mbay12@googlegroups.com

หวัดดีครับ
 
         ข่าวดีครับ ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ออกแล้วครับ บ/ช. นะผ่าน หมด ยกเว้นคนที่ไม่มาสอบครับ ฉลองได๋ เล๊ย ครับ
 
น้องโก โก้
   ส่งข่าว


--- เมื่อ ศ., 5/3/10, NoppY12 GSC <noppy12@gmail.com> เขียน:

จาก: NoppY12 GSC <noppy12@gmail.com>
เรื่อง: {MBAY12/2} แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล
ถึง: mbay12@googlegroups.com
วันที่: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2010 08:30 น.

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการนัดกินเหล้าของกลุ่มเพื่อนๆ Y12/2 ใน หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้สอบถามขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ด้วย

และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ü  ในช่อง c หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ดังต่อไปนี้ คือ ข้อใดที่ท่านอยากตอบก็ตอบ ข้อใดที่ท่านไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ
1. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการนัด พบปะสังสรรค์ กัน
 ___ ก. ช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2553
 ___ ข. ช่วงวันที่ 15-21 มีนาคม 2553
 ___ ค. ช่วงวันที่ 22-28 มีนาคม 2553
 ___ ง. ช่วงไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม
 ___ จ. ช่วง _____________________ นี้แล้วกัน
 
2. ท่านคิดว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่สุด ในการสังสรรค์ครั้งนี้
 ___ ก. ที่ _____________________
 ___ ข. เหมือนข้อ ก.
 ___ ค. เหมือนข้อ ข.
 ___ ง. ที่ไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม
 
3. ท่านคิดว่าท่าน อยากมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด
 ___ ก. อยากดิ ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว
 ___ ข. ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าวางหรือเปล่า (แนวงองแง อ่อนแอ พวกต้องขออนุญาติทางบ้านก่อน)
 ___ ค. ไม่ไปหรอก เบื่อ (พวกติดละครหลังข่าว)
 ___ ง. อยากไป แต่ขอช่วนน้องๆ ... ไปด้วยได้เปล่า (พวกนิสัยดี มีความโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ)
 
Thansks.
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/


ลอง Yahoo! Mail ใหม่ เร็วแรงกว่า ลองเลย!
--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น