วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

RE: {MBAY12/2} แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล
Date: Fri, 5 Mar 2010 08:30:31 +0700
Subject: {MBAY12/2} แบบสอบถามเรื่องนัดรวมพล
From: noppy12@gmail.com
To: mbay12@googlegroups.com

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการนัดกินเหล้าของกลุ่มเพื่อนๆ Y12/2 ใน หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้สอบถามขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ด้วย

และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ü  ในช่อง c หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ดังต่อไปนี้ คือ ข้อใดที่ท่านอยากตอบก็ตอบ ข้อใดที่ท่านไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ
1. ท่านคิดว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการนัด พบปะสังสรรค์ กัน
 ___ ก. ช่วงวันที่ 8-14 มีนาคม 2553
 __ ข. ช่วงวันที่ 15-21 มีนาคม 2553
 ___ ค. ช่วงวันที่ 22-28 มีนาคม 2553
 ___ ง. ช่วงไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม
 _/__ จ. ช่วง ___ไหนก็ได้บอกล่วงหน้า 1 week ขอรับ_________ นี้แล้วกัน
 
2. ท่านคิดว่าสถานที่ใดเหมาะสมที่สุด ในการสังสรรค์ครั้งนี้
 ___ ก. ที่ _____________________
 ___ ข. เหมือนข้อ ก.
 ___ ค. เหมือนข้อ ข.
 _/__ ง. ที่ไหน ฉันก็ไปเหมือนเดิม
 
3. ท่านคิดว่าท่าน อยากมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด
 ___ ก. อยากดิ ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว
 ___ ข. ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าวางหรือเปล่า (แนวงองแง อ่อนแอ พวกต้องขออนุญาติทางบ้านก่อน)
 ___ ค. ไม่ไปหรอก เบื่อ (พวกติดละครหลังข่าว)
 _/__ ง. อยากไป แต่ขอช่วนน้องๆ ... ไปด้วยได้เปล่า (พวกนิสัยดี มีความโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ)
 
Thansks.

--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น