วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ทำบุญ 201209

     ถึงว่าที่มหาบัณฑิต Y12/2 ทุกท่าน

          ยังจำกันได้หรือไม่ ตอนที่เราไปทำบุญและได้รับใบเสร็จกลับมาและพวกเราได้ให้พี่ไปยื่นเพื่อขอคืนภาษี และวันนี้เพิ่งได้รับเช็คจ่ายคืนภาษีเป็นเงิน 2,440 บาท (10%ของยอดบริจาค) เงินดังกล่าวจะเอาไปทำอะไรกันดีครับ กรุณาแสดงความคิดเห็นครับ

      ขอบคุณครับ

          พี่นงค์

 

 

From: Chamnong Aunjuy [mailto:chamnaun@thaiarai.co.th]
Sent: Monday, December 21, 2009 09:22
To: 'kiattisak_m@yahoo.co.th'; 'kotnipa_bpk@yahoo.com'; 'j_boonmuang@yahoo.com'; 'l.jirasak@hotmail.com'; 'chamnaun@thaiarai.co.th'; 'engineering@moltenasia.com'; 'wa_jeran@hotmail.com'; 'chawalan_am2@srithaisuperware.com'; 'thitima_49@hotmail.com'; 'nookam_mba12@hotmail.com'; 'Jitpittayanupap@hotmail.com'; 'pookky123@hotmail.com'; 'jairakrian_t@hotmail.com'; 'puffy_sippakorn@yahoo.co.th'; 'noppon_s2@hotmail.com'; 'd.nipa@yahoo.com'; 'toppam191@hotmail.com'; 'mrlynxii@gmail.com'; 'prateepp@email.thns.co.th'; 'priyot@ckd.co.th'; 'pornprapa.t@rsi.co.th'; 'yuvadee_pam@hotmail.com'; 'ratchadaporn_k@cobrainter.com'; 'joh417@hotmail.com'; 'takechi_mod@hotmail.com'; 'mon2rath@yahoo.co.th'; 'i2more_row@hotmail.com'; 'fhonie10@hotmail.com'; 'v_sayan@hotmail.com'; 'sransuthep@hotmail.com'; 'nay2hvl@hotmail.com'; 'siam2516@hotmail.com'; 'apiwich.s@kasikornbank.com'; 'suphet@yahoo.co.th'; 'surachetsr@gmail.com'; 'sawvakon59@hotmail.com'; 'jenny_gozzila@hotmail.com'; 'sw_oh@hotmail.com'; 'dee_somzaa@hotmail.com'; 'mannyfu@hotmail.com'; 'nu_nutjang@hotmail.com'; 'i-yarat_k@cobrainter.com'; 'sam_lnkp@hotmail.com'; 'noppy12@gmail.com'; 'tha_pornprapa@hotmail.com'; 'wichaya@th.agc-flatglass.com'; 'warathaya@lge.com'
Subject: ทำบุญ 201209

 

 

   ถึงเพื่อนๆ Y12/2 ทุกท่าน

       เมื่อวานที่พวกเราได้ไปทำบุญตามโครงการที่เราตั้งไว้ ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับยอดเงินบริจาค (รวมกับที่เพื่อนๆ ร่วมทำบุญด้วย) เป็นจำนวนเงินตามเอกสารแนบ สำหรับการออกใบเสร็จเพื่อนๆ ส่วนใหญ่ให้ออกในนามชื่อพี่ ซึ่งจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับเงินที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ จะได้จำนวนเท่าไร และจะนำไปใช้ในกิจกรรมอะไร จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบในโอกาสต่อไป

       จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

             พี่นงค์

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น