วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ธนะศักดิ์ Y12/2


เรียน   เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 
          เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2553 ผมได้รับแผ่น CD-RW กลับมาแต่ไม่มี File ข้อมูลขอความกรุณา
ส่ง File ข้อมูลบทคัดย่อภาษาอังกฤษกลับมาที่ Mail นี้ ด่วน! ครับเนื่องจากผมติดภาระกิจไม่สามารถไปรับที่ ม.
 
ขอบคุณครับ
ธนะศักดิ์ จิตพิทยานุภาพ
Y12/2 รหัส 51750775

From: jitpittayanupap@hotmail.com
To: mba_gsc@yahoo.com
Subject: ธนะศักดิ์ Y12/2
Date: Tue, 4 May 2010 15:45:51 +0700

ธนะศักดิ์ จิตพิทยานุภาพ 51750775 ครับ
 
ขอบคุณครับ


อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น