วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} [Fwd: ไฟไหม้ บ.ศรีไทย ซุปเป อร์แวร์ (ชลบุรี)]

àÃÕ¹  ·Ø¡·èÒ¹

àÁ×èÍàÇÅÒ 03.00 ¹.Çѹ·Õè 15 ÁԶعÒ¹ ä´éà¡Ô´à˵Øà¾ÅÔ§äËÁé⡴ѧàÁç´¾ÅÒʵԡ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÈÃÕä·Â «Ø»à»ÍÃìáÇÃì ¨Ó¡Ñ´ ºÃÔàdz¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á.57 ÀÒÂã¹¹Ô¤ÁÍÁµ¹¤Ã ¨.ªÅºØÃÕ â´Âà¾ÅÔ§ä´éàÃÔèÁÅØ¡äËÁé¨Ò¡â¡´Ñ§·Õè 8 ¡è͹ÅØ¡ÅÒÁä»Âѧ ⡴ѧ·Õè 9 ÊÓËÃѺºÃÔàdz´Ñ§¡ÅèÒÇÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 7-8 äÃè à»ç¹·ÕèµÑé§â¡´Ñ§·Ñé§ËÁ´ 9 ⡴ѧ ¢³Ð¹Õéä´éÃдÁö´Ñºà¾ÅÔ§ áÅÐöâ¿Áà¢éÒä»Âѧ¾×é¹·Õè´Ñ§¡ÅèÒÇ â´ÂºÃÔàdz´Ñ§¡ÅèÒÇàµçÁä»´éǤÇѹ´Ó ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧà¡Ô´àÊÕ§ÃÐàºÔ´´Ñ§¢Öé¹à»ç¹ÃÐÂÐ æ

µèÍÁÒàÁ×èÍàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 05.00 ¹. »ÃÒ¡¯ÇèÒà¾ÅÔ§ä´éÅØ¡ÅÒÁä»Âѧ⡴ѧ·Õè 4 ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèÊÒÁÒö´Ñºà¾ÅÔ§ä´é µéͧÃдÁöâ¿Áà¢éÒ¾×é¹·ÕèÍÂèÒ§àÃ觴èǹ â´ÂÁÕ¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹ä»Âѧ¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐáËÅÁ©ºÑ§ à¾×èÍà¢éÒÃЧѺà˵شѧ¡ÅèÒÇ ÊÓËÃѺ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒµ͹¹Õéä´éàÊÕÂËÒÂä» 5 ⡴ѧáÅéÇ

 

ä¿âËÁ⡴ѧÈÃÕä·Â«Ø»à»ÍÃìáÇÃì ÇÍ´ 5 ËÅѧ

 

 

Best Regards,

============================================

Ms.Piyawan Pridasak (Joy)

Safety Officer

Thai Nippon Seiki Co.,Ltd.

Tel no: 038-456-400 (Ext.127) , Fax no: 038-447-222

piyawan.pridasak@email.thns.co.th

============================================

 


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5196 (20100614) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: ไฟไหม้ บ.ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (ชลบุรี)
From: "piyawan.pridasak" <piyawan.pridasak@email.thns.co.th>
Date: Tue, 15 June, 2010 8:38 am
To: "Psn Department" <psn@thns.co.th>
"Production1 Department" <production1@thns.co.th>
"Production2 Department" <production2@thns.co.th>
"Pcb Department" <pcb@thns.co.th>
"Production4 Department" <production4@thns.co.th>
"Production 5 Department" <production5@thns.co.th>
"Production 6 Department" <production6@thns.co.th>
"Purchasing Department" <pch@thns.co.th>
"Production Control Department" <productionc@thns.co.th>
"Acc Department" <acc@thns.co.th>
"Design Department" <design@thns.co.th>
"Engineer Department" <eng@thns.co.th>
"IT Department" <it@thns.co.th>
"Imkt Department" <imkt@thns.co.th>
"IA Department" <ia@email.thns.co.th>
--------------------------------------------------------------------------

เรียน  ทุกท่าน

เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน ได้เกิดเหตุ
<http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0
dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=
เพลิงไหม้> เพลิงไหม้โกดังเม็ดพลาสติก
ของบริษัท
<http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0
dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=
ศรีไทย%20ซุปเปอร์แวร์%20> ศรีไทย ซุป
เปอร์แวร์ จำกัด บริเวณถ.บางนา-ตราด กม.57 ภายในนิคมอมตนคร จ.ชลบุรี โดยเพลิง
ได้เริ่มลุกไหม้จากโกดังที่ 8 ก่อนลุกลามไปยัง โกดังที่ 9 สำหรับบริเวณดังกล่าว
มีพื้นที่ประมาณ 7-8 ไร่ เป็นที่ตั้งโกดังทั้งหมด 9 โกดัง ขณะนี้ได้ระดมรถดับ
เพลิง และรถโฟมเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว โดยบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยควันดำ นอก
จากนี้ยังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ ๆ

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ปรากฏว่าเพลิงได้ลุกลามไปยังโกดังที่ 4 ขณะนี้
ยังไม่สามารถดับเพลิงได้ ต้องระดมรถโฟมเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมีการประสาน
งานไปยังกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง เพื่อเข้าระงับเหตุดังกล่าว สำหรับความเสียหายตอน
นี้ได้เสียหายไป 5 โกดังแล้ว

 

<http://btgsf1.fsanook.com/weblog/entry/188/942278/1L.jpg> ไฟโหมโกดังศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ วอด 5 หลัง

 

Best Regards,

============================================

Ms.Piyawan Pridasak (Joy)

Safety Officer

Thai Nippon Seiki Co.,Ltd.

Tel no: 038-456-400 (Ext.127) , Fax no: 038-447-222

<mailto:piyawan.pridasak@email.thns.co.th>
piyawan.pridasak@email.thns.co.th

============================================


--
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น