วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: { นานาสาระ ธรรมะสวัสดี: ฉบับที่ 5888} Fw: 5 ทัศนคติดีๆ ที่ควรมีในที่ทำงาน

From: wannarong@nok.co.th [mailto:wannarong@nok.co.th]
Sent: Wednesday, June 16, 2010 9:44 AM
Subject: Fw: { นานาสาระ ธรรมะสวัสดี: ฉบับที่ 5888} Fw: 5 ทัศนคติดีๆ ที่ควรมีในที่ทำงาน

 
 5 ทัศนคติดีๆ ที่ควรมีในที่ทำงาน


Hotmail has tools for the New Busy. Search, chat and e-mail from your inbox. Learn more.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น