วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

{MBAY12/2} [Fwd: FW: SUPPLIER PROGRAM PHASE 2 of October 09]

 

 


From: fleetdivision [mailto:fleetdivision@nissan.co.th]
Sent: Tuesday, October 06, 2009 1:58 PM
Cc: Piti Mangkala; fleetdivision
Subject: SUPPLIER PROGRAM PHASE 2 of October 09

 

Attn:        Sirs or Madams

Sub:       Update October 2009 Supplier Price

 

Please kindly find the update supplier price of NISSAN all models per file attached above

 

àÃ×èͧ        ¢Íá¨é§ÃÒ¤Òâ¤Ã§¡ÒüÙéʹѺʹعªÔé¹ÊèǹÅèÒÊØ´»ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2552

àÃÕ¹       ·èÒ¹¼ÙéʹѺʹعªÔé¹Êèǹ 

               

·èÒ¹¼Ùé¼ÅÔµªÔé¹ÊèǹÊÒÁÒöµÃǨÊͺÃÒ¤Òö¹µì¹ÔÊÊѹ·Ø¡ÃØè¹ÊÓËÃѺâ¤Ã§¡ÒüÙéʹѺʹعªÔé¹ÊèǹÅèÒÊØ´»ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2552 ä´éµÒÁàÍ¡ÊÒÃṺ¢éÒ§µé¹

 

Fleet and Used Cars Department

NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

 

 

 

 

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: FW: SUPPLIER PROGRAM PHASE 2 of October 09
From: "Sunisa Supapol" <sunisa.supapol@thns.co.th>
Date: Tue, October 6, 2009 3:27 pm
To: phaijittra.phanikhom@email.thns.co.th
"Imkt Department" <imkt@thns.co.th>
mkt@thns.co.th
"Acc Department" <acc@thns.co.th>
"Design Department" <design@thns.co.th>
"Factory Control" <fc@thns.co.th>
"IA Department" <ia@email.thns.co.th>
"IT Department" <it@thns.co.th>
"Pcb Department" <pcb@thns.co.th>
"PE2 Analysis" <pcb_analysis@thns.co.th>
"PE2 Meter" <meter-eng@thns.co.th>
"PE2 Processdesign" <pd-eng@thns.co.th>
"Production 5 Department" <production5@thns.co.th>
"Production 6 Department" <production6@thns.co.th>
"Production Control Department" <productionc@thns.co.th>
"Production Group" <productiongroup@thns.co.th>
"Production1 Department" <production1@thns.co.th>
"Production2 Department" <production2@thns.co.th>
"Production4 Department" <production4@thns.co.th>
"Psn Department" <psn@thns.co.th>
"Psn Department \(Factory2\)" <psn2@thns.co.th>
"Purchasing Department" <pch@thns.co.th>
"Qc Department" <qc@thns.co.th>
"Qc Final Department" <qcfinal@thns.co.th>
"Qc Final Department \(Factory2\)" <qcfinal-f2@thns.co.th>
"QC Incoming \(Factory2\)" <qcinfac2@thns.co.th>
"Quality Control Group" <qcgroup@thns.co.th>
"Tqm Department" <tqm@thns.co.th>
Cc: "Ong-Ard Rungsirodkomol" <ong-ard@thns.co.th>
--------------------------------------------------------------------------

_____

From: fleetdivision [mailto:fleetdivision@nissan.co.th]
Sent: Tuesday, October 06, 2009 1:58 PM
Cc: Piti Mangkala; fleetdivision
Subject: SUPPLIER PROGRAM PHASE 2 of October 09

Attn:        Sirs or Madams
Sub:       Update October 2009 Supplier Price

Please kindly find the update supplier price of NISSAN all models per file
attached above
 
เรื่อง        ขอแจ้งราคาโครงการผู้สนับสนุนชิ้นส่วนล่าสุดประจำเดือน ตุลาคม
2552
เรียน       ท่านผู้สนับสนุนชิ้นส่วน 
               
ท่านผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถตรวจสอบราคารถยนต์นิสสันทุกรุ่นสำหรับโครงการผู้สนับ
สนุนชิ้นส่วนล่าสุดประจำเดือน ตุลาคม 2552 ได้ตามเอกสารแนบข้างต้น
 
Fleet and Used Cars Department
NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.
 
 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณเป็นสมาชิกกลุ่ม Google Groups กลุ่ม "MBAY12/2"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ส่งอีเมลไปที่: mbay12@googlegroups.com มันจะส่งต่อถึงเพื่อนๆทุกคนโดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก: mbay12+unsubscribe@googlegroups.com
Group: http://groups.google.co.th/group/mbay12
BLOG: http://gscy12.blogspot.com/
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น