วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: แจ้งกำหนดการสอบOral Y-12-BS
From: koky_koy@hotmail.com
To: s.choosong@gmail.com; chpinit@hotmail.com; joh417@hotmail.com; lekvara@yahoo.com
Subject: แจ้งกำหนดการสอบOral Y-12-BS
Date: Tue, 30 Mar 2010 19:01:55 +0700


เรียน นิสิต Y-12-BS

ฝ่ายวิชาการขอแจ้งกำหนดการสอบ Oral ในวันที่ 24-25 เม.ย. ดังนี้

1. ส่งเล่มงานนิพนธ์ 4 เล่ม ปกสีตามกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา จากวันที่ 16 เม.ย.53 ขอเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 19 เม.ย.ภายในเวลา21.00 น.
(ถ้าใครส่งช้ากว่าที่กำหนดไว้ ทางวิชาจะไม่นำเล่มงานนิพนธ์ส่งต่อให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ)
2. ทำการสอบ Oral ในวันที่ 24-25 เม.ย.53 เวลา 8.30-17.00 น. (นิสิตต้องมาทำการสอบทั้ง 2 วัน)
     2.1 ดร.ฤทธี+ดร.ศรัณยา ประธานสอบ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ สอบห้อง 402
     2.2 ผศ.ดร.รัฐวุฒิ+ดร.ธีรวัฒน์ ประธานสอบ รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล สอบห้อง 502
     2.3 ดร.กฤษณา+ดร.ดิสสทัต ประธานสอบ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร สอบห้อง 602

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายวิชาการ
(ก้อย)


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น