วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ช่วยกันประณามนะคะ

----- Forwarded by SAOWAPA THERDSAKPAIBUN/TH/TIS/TRIPETCH on 27/04/2010
18:09 -----

RONNAWUT PAWARODE/TH/TIS/TRIPETCH
27/04/2010 17:21

To
RATCHANEE JATTAWONG/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SOMLAK
PROMSAP/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, NISARATH
PHIMPHAHU/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, GRUN
KIJPAISALRATTANA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SUWIT
VIRYASIRI/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, DANUPOL
PIMPADIMA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SIRIPONG
SIRISUPPAWIT/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, TAN
TONGPRASOM/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SOMRUTAI
VISUTARUMNEY/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SAOWAPA
THERDSAKPAIBUN/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SASITORN
NGAMLERTPRASERT/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, PICHIT
KIATPHOTHA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, ATAPON
SIRIKRIENGKRAI/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SIRISAK
TEPINARRAK/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SIRISAK
SRIPIRD/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SURACHET
THONGWANITNIYOM/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, TULAR
CHITNUSON/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, THANASIT
SIRIWANYA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SUPAN
BOONGERD/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, THAWEECHAI
KOKIATTHAMRONG/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, WIRIYA
LOCHAYA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, JIRASAK
PHINAISANOH/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, PANA
SUWANTHAP/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, PUTTIPHON
MEEGEARDMOOL/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, MONGKOL
PIPATSRISAWAT/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, SUMIT
SAKOLPUNYA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, NIBONDH
PUNNACHAIYA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, TANAKAN
CHUA/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, VITID ASSAVARUT/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH,
VIROT ROJANASARUMPHAKIT/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, CHANA
THONGPRADEE/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, KIRAPHAT
CHINRUNGKHAKUN/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, LALITTA
DERAPHANKUL/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, ATHIKOM
PANNGERN/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH, PHITTAYA
RUMPATHONG/TH/TIS/TRIPETCH@TRIPETCH
cc

Subject
Fw: ÁѹàÍÒÍÕ¡¤¹áÅéÇ
Subject: FW: äÍÊÒÃàÅǤ¹¹Õé ªèÇ¡ѹ»ÃгÒÁ äÁèãËé¼Ø´ãËéà¡Ô´¤ÃѺ ¾Õè¹éͧªÒÇä·Â (ªèÇ¡ѹÊ觵èÍ
¤ÃѺ)


Ù?


 

From: ringo_kanitato@hotmail.com
Subject: ช่วยกันประณามนะคะ
Date: Wed, 28 Apr 2010 11:48:49 +0700

ส่งต่อเยอะๆๆๆๆ เลยนะคะ

Apple..(りんご)


 Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

Hotmail: Free, trusted and rich email service. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น