วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ตัวอย่าง resume
From: noojoy@hotmail.com
To: joh417@hotmail.com; ratchadaporn_k@cobrainter.com; jairakrian_t@hotmail.com
Subject: FW: ตัวอย่าง resume
Date: Sat, 24 Apr 2010 20:47:59 -0800


 

From: noojoy@hotmail.com
To: mbay12@googlegroups.com
Subject: ตัวอย่าง resume
Date: Sat, 24 Apr 2010 20:33:07 -0800

to P'a, Joh, Toon
 
      as your request ja ^.^
 
Joy


The New Busy think 9 to 5 is a cute idea. Combine multiple calendars with Hotmail. Get busy.

The New Busy is not the too busy. Combine all your e-mail accounts with Hotmail. Get busy.

Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น