วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

{MBAY12/2} FW: ตัวย่ออังกฤษ


 
> From: 90127@so01.molten.co.jp
> To: yupa@lcb1.com; khanittha@molten.co.jp; suree@molten.co.th; b_narumon@molten.co.th; sale@molten.co.th; motsale@molten.co.th; pantiwaporn@molten.co.th; suratsa@scb.co.th; suchate_m@hotmail.com; mannyfu@hotmail.com; supitchaya@molten.co.jp; t_yupa@molten.co.th; weeraya@molten.co.jp; bootchan@yahoo.com
> Subject: ตัวย่ออังกฤษ
> Date: Sat, 3 Apr 2010 12:11:04 +0700
>
> ASAP = As soon as possible = เร็วสุดเท่าที่เร็วได้
>
> ATM = At the moment = ในตอนนี้
>
>
>
> BC = Because = เพราะว่า
>
> BG = Big grin = (ยิ้มอยู่)
>
> BOTOH = But on the other hand = แต่ในทางกลับกัน
>
> BTDT = Been there, done that = ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
>
> BTW = By the way = อย่างไรก็ตาม
>
>
>
> COZ = Because = เพราะว่า
>
> CU = See you = แล้วเจอกัน
>
> CUL or CUL8R = See you later = แล้วเจอกัน
>
>
>
> EZ = Easy = ง่าย
>
>
>
> FAQ = Frequently asked questions = คำถามที่ถามบ่อย
>
> FYI = For your information = แจ้งเพื่อรับทราบ
>
>
>
> GJ = Good job = ทำได้ดีมาก!
>
> GL = Good luck = โชคดีนะ
>
> GRT = Great = เยี่ยม!
>
> GW = Good work = ทำได้ดีมาก
>
>
>
> HAND = Have a nice day = โชคดีนะ
>
>
>
> IC = I see = เข้าใจล่ะ
>
> IMO = In my opinion ฉันคิดว่า...
>
> IMPOV = In my point of view = ฉันคิดว่า....
>
> IOW = In other words = ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..
>
> IRL = In real life = ในชีวิตจริง
>
>
>
> JIC = Just in case = เผื่อไว้
>
> JTLYK = Just to let you know = แค่บอกให้รู้ไว้
>
>
>
> KIS = Keep it simple = เอาง่ายๆ
>
> KIT = Keep in touch = ติดต่อกันอีกนะ
>
>
>
> LOL= Laughing out loud = หัวเราะ555+
>
>
>
> NBD = No big deal = ไม่มีปัญหา เรื่องเล็กน้อย
>
> NP = No problem = ไม่มีปัญหา
>
> NVM = Never mind = ไม่เป็นไร
>
>
>
> OMG = Oh my god = พระเจ้า จอร์จจจ
>
>
>
> PCM = Please call me = โทรมาหาที
>
>
>
> PLS = Please = ได้โปรด
>
> PLZ = Please = ได้โปรด
>
>
>
> Q = Question = คำถาม
>
>
>
> SIT = Stay in touch = แล้วติดต่อกันใหม่
>
> SOZ, SRY = Sorry = ขอโทษที
>
> SYS = See you soon = แล้วพบกันใหม่
>
>
>
> THX = Thanks = ขอบใจจ้า
>
> TIA = Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า
>
> TY = Thank you = ขอบคุณ
>
>
>
> U = You = คุณ
>
>
>
> WB = Welcome back = ขอต้อนรับกลับมา
>
> WFM = Works for me = สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ
>
>
>
> XOXO = Hugs and kisses = รักนะจุ๊บๆ
>
>
>
> Y = Why = ทำไมหละ
>
> YW = You are welcome ด้วยความยินดี
>


Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น